பக்கம்:இதய உணர்ச்சி.pdf/65

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை


இதய உணர்ச்சி | || ' - |-- | | | | || -- s -- - - - ੋਂ...। ---- - : -- o •ಿ * _ ப. o 1. o o - o o o ് -- ് - -* " "" --- r := _ -

  • , s- |

.. 'క్ష : - . o o: -, *. * to loo : o * * * * - o o, -- - - no

ിഷ്ഠൂി வ. வெ. சு. அய்யர்

o o ്കു L. = --- *...* - ... -- -- --- - _ ர், -- - | on to * தி. ു് . . . . . . . . -- o, --- - * - o -- == to to o - * o - - ை . --- . . . . -- " - . o, - ee S S S S S S S S S MM M S S kk S T T T S - = - . --- i. - - - S T S TS T S TS T S S S S S S S S S S S S S 1. = 1

  1. * * * * z ** : » "് -് 'o'

. to : கல்கியின் மதிப்புரை + = - _ +, to o * , r“ - - - o - - --- * - * - - - - - -- |- o -- | | * -

  • ... -- i. "-----

காந்தி நிலையம்