பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஜ சக் தன். Í Í 9. - , , o, 8 ب : م. س. ق. م. - & الامي - - வண்டித்தன் ஆன்றியும் சிசுபாலன், கக்கவக்கிசன், அம்சி ம் பகம்-மூதனன. ஒப்பற்ற பலமுடைய அரச شمينا தன்வயப்படுத்தி, அவாகளே கட்டாகக்கொண்ட வன்; அச்சாாசக்களுேடு யாலும் என்குலத்தவர்களும் பதினெண் முறை போர்புரிந்தும் கடைசியாக அவனுக்குப்பயந்து, மது காபுரி பாழுறும்படி போட்டுவிட்டுத் துவாரகையில் யாங் கள்போய்க் குடியேறியதும் அறிந்த செய்தியன்றுே? சாசக்தனுே தான் செய்யக்கருகியிருக்கும் மேத யாகக் தில் பலியிட எண்ணி எண்ணுயிரம் அரசர்களேப்பிடித்துச் சிறைப்படுத்திவைத்திருக்கின்றுன்; இக்க பாக்கைச்செய்து முடித்துவிடுவானேயாயின் அவனே வெல்லுதல் தேவர்க்கும் மூவர்க்கும், வேறு யாவர்க்கும் ஆகாது; இவ்யாகக்கை அவன் தொடங்குதற்கு முன்னரே அவனேக் கொல்லுதல் வேண்டும்; இக்காரியத்தை நாம் செய் துமுடிப்போமானுல் கருதிய யாகம் முடிக்கதென்றே சொல்லலாம்; இக்தன் மைத்தான அருமைகள் இக்காரியத்திலிருப்பதாம்மு ன் இது எங்ஙனம் முடியுமோவென்று யுேறவு உண்டாகின்றது'. எனக்கூறி முடித்தார். இங்கினம் கண்ணபிரான் கூறக்கேட்ட தருமன் அங் கனமாயின் தகுதியில்லாத காரியத்தில் கலையிடாமலிருப் பதே சாலச்சிறந்ததாகும். செயத்தக்க அல்ல செயக்கெடும்" என்பது மூதறிவாளர் துணிபு. என்று சொல்லி இராஜகுப வேள்வியிலிருந்த தனது விருப்பத்தை மாற்றக் கருதினுன் 芝。 ாதிந் ** A "Prett? * : ம்ை மக் _u.: இதனையறிந்த மேலும், அர்ச்சுனனும் . முக்கு அன் ஆல் வில் அம்புகள், பாக்1ெ:ம், துனே, பூமி, க்கி,