பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அணிமாண்டவியர். 27 نامیده s; م ہم ; . . . . .N -.'s or , , , , ; காவலாளர் வருவதையறிந்த கிருடர்கள், "இனி காம் மேம் ہے۔“ ! & B 2# . . . بعی عملاً சில்வோமானுல் கம்பை இவர்கள் கைப்பற்றிக்கொள்வது

  • .

கன்னம், ஆகையால் 战 ங்கு க்கெ ரிகிற sts; விவம் المية i விசமக் சில் கி.மி.துகேயம் கா துறைவோம்” எனக்கருதி, பாண்டவி ப.து ஆச்சியமத்து க்குள் புதுக்கொணித்தார் கன். வல: கள் மீண்டும் - : فلم - الاهت. انه من ت.بي தொட iல் துவக அது அவர்களே முனிவாது ته ச்சிரமத்தில் கொண்டு. க்துவிட் து. உடனே அவர்கள் அங்கு முனியுங்கவர் யோகத்தி வி. ரங்கின்ருசென்பதை அவச புக்கியாலுவாமல் அவரை, இவ்வழியாக யா.ே அம். தி படங்கள் செ οδί, γι' களோ கண் - துண்டயின் சொல்லுகின்” என்றனர். புனி வர், சுவரில் எழுதிய சித்தியம்போல் அசைவது, ذهنه، ) تلة கஃாயும் அடக்கித் தமதுல் க்கை அருவாகமும் எ ம்பெரு மான் திருவடிக்கமலங்களில் அழுக் கப்பதித்து, கிஷ்டையி லிருந்தாாாகையால் அவர்கள் வினுவியது ஒன்றும் முனிவ தி செவியிற்படவில்லை. அவர்களது உருவமும் அவரது கண்ணுக்குப் புலப்படவில்லே. அதனும் காவலாளிகளுடைய வினுவுக்கு முனிவரிடமிருத்து விடை கிடைக்கவில்லை. அது கண்டு அவர்கள், இவர் மறுமொழி பகாதகற்குக் காரணம் யாதோவெனத் தம்முட் பேசிக்கொண்டு, இந்த முனிவ விருப் பிடத்தையேனும் சோதிக்கலாமெனச்:ோகித்தனர். சோகி ಕ್ರಿ..! வில் திருடர்கள் திய வியங்களோடு காவல கையில் அகப்பட்டனர். உ. னே அவர்கள் 1 أثنع تهه . . . . ல்

  • ,"芝 ns" も。 'இக்

to * } t * - - リ。 - - : . " யோர்களே ஆச்சியமத்துக்கு வசிக் துவக் துக்கொண்டு, . ... .3 گیر : کی . ہملا .• هي عب او و ه. ق. تا ۹ : f : . (۶ی - هید.. ما ه و" ه ش ، ، ، ۹ و இறுகப்பிணித்து, முனிவர் இருக்குமி க், ~ * . . . . * 。懿°,,。为 S SAASSSS S S S S S S S S S S S S S இப் ம்ை பெவனிபோல் கடித்த இயலே இ. க்குக்