பக்கம்:இந்தியனும்-ஹிட்லரும்.pdf/22

From விக்கிமூலம்
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
21

இட். இம். இட். இம். 21 அப்படியால்ை - நம்முடைய ஆரிய சங்கேதப்படி அவன் நம்மைச் சார்ந்தவன் என்று சொல்லி, அவனே வசப்படுத்தட்டும் நம்முடைய கெஸ்டப்போ போலீஸ் ! அவனிடம், அவனும் ஒரு ஆரியன், ஆகவே ஜர்மானி யர்களுடைய ஆதி வம்சத்தாரும் இந்தியாவிலிருந்து' வந்தவர்கள், ஆகவே அவன் ஜர்மன் கட்சியைச் சேரவேண்டுமென்று சொல்லட்டும். என்ன யமோ-பார்க்கிறேன். l?-ll/ உடனே இந்த வேலையை ஆரம்பி நாம் ஒரு கடினத் தையும் வீண் போக்கலாகாது. உன் மனிதர்களிடம் இதுவே அவர்களுக்கு நான் இட்ட கடைசி கட்டளை என்று தெரிவி.-அந்த மனிதன் மற்றவர்களுக்கு அந்த ரகசியத்தைத் தெரிவிக்குமுன் அவனைப் பிடிக்க வாவது வேண்டும் - அல்லது வான்ஸ்பீ (VonSpee) சென்ற் இடத்திற்காவது அவர்கள் விரைவில் போக வேண்டும் (டெலிபோன் மணிஅடிக்கிறது) பாழாய்ப் போக யார் அது இம்முறை (குழாயைக் காதில் வைத்து). ஆமாம்-அவன் இங்குதான் இருக்கிருன். அவனிடம் நீ என்ன சொல்ல வேண்டும் ? - யார் அமெரிக்காவிலிருந்து புறப்பட்டு விட்டது ?-வென்ட் வொர்த் அமெரிக்காவிலிருந்து புறப்பட்டுவிட்டானம், இம்லர் ! ஆல்ை ஒரு கடினமும் தாமதிக்கலாகாது. வென்ட் வொர்த் அந்த இந்தியனைச் சந்திக்குமுன் காம் அவ னைப் பற்ற வேண்டும் ! - (வெளியே ஓடுகிமுன்) காட்சி முடிகிறது. مسندمیسیسی.