பக்கம்:இந்தியனும்-ஹிட்லரும்.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
29

29 கடற்படை உத்தியோகஸ்தன், கைகளிலும் கன்னங் களிலும் மிகவும் காயப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விஸ்வநாதனுடன் வருகிமுன். ஹெ. வா ஐயா - விஸ்வம் - எப்படி யிருக்கிருய் இப் பொழுது ? (கடற்படை உத்தியோகஸ்தன் போகிருன்) வி. பரமேஸ்வரன் விட்ட-சந்தோஷ ஸ்திதியில் இருக்கி • றேன். ஹெ. இதோ பார் விஸ்வம்-உன்னுடைய கடவுளே ஏன் எல்லாவற்றிற்கும் நடுவில் இழுத்துக்கொண்டு வருகி முய் ?-அவர் உன்னே எந்த ஸ்திதிக்குக் கொண்டு வந்திருக்கிருர் என்பதை தோன் பார்க்கிருயே. வி. பார்க்கிறேன். ஹெ. இன்னும் அவரையே நம்புகிருயா? வி. ஆம். ஹெ. என்ன விந்தையான புத்தியுடையவன் -இன்னும் அவர் உனக்கு உதவப்போகிருரென்று கின்ேக்கி முயா ? வி. ஆம் ஹெ. ஆமாம்-எப்படி உனக்கு உதவப்போகிருர் : வி. இந்த ஹீனமான - உடலை விட்டு - ஆவியைப் பிரித்தோ-வேறு எந்த விதத்தாலோ ! ஹெ. என் கையில் ஒரு முறை பட்டபின்-வேறு விகம் ஒன்றுமில்லே கடற்படை உத்தியோகஸ்தன் வேகமாய் வருகிறன். க-உ. நம்முடைய நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் யந்திரம் ஏதோ கெடு தியை அடைந்திருக்கிறது ! ஹெ. என்னைத் தொந்திரவு செய்யாதே இப்பொழுது - நான் முக்கியமான வேலையிலிருக்கிறேன் தெரிய