பக்கம்:இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்று குறிப்புகள்.pdf/151

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


144

  • - - * = ** = * * * -- * = = ** = *

. - H." -- .هُ T .*.** ". ". . . . . . F - * -- - - * * Y + . طرا * T1:... ." * பைநினைவுபடுத்தும் வ்ண்ண்ம், மணவிழ்ர்வின்பெர்ழுது, இவர்களது மணமகன் குதிரீையின் மீது விந்து பெண்: கொள்ளுதலை இன்றும் வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்.

- = ----- Elia 曜 Ho * - " - 畢 -i. டிேலும், மணவிழா ஆம்பந்தபடட. கைக்கூலி, மாழி “ # * * i. i. | * H o *- : #. H. யாா புணம, நகைவுகைகளு அளவு, முநதைய செல்ர். - - o * = ు * , m L = - + ' - க F# #. வணியான ஷ்ராகன் கணுக்கில்ர நிர்ணுயிக் ப்ேபடுகின் i \r · T-T -, יר::- SAAAA SS AA SLLSLS S L S AAAAAS S *H - H i. התחנה ול{ : ல் நட்ைபெmiம் றன. இன்றும் இலர்களது இல்லுங்களில் நடைபெறும், சமூக, நிகழ்ச்சிகளும் நல்ல தமிழில் வழ ங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். புதுமை, க்ர்த்திஐகப்புதும்ை திருவgதிரைப் புது ை பொங்கல். ச சந்தி, படைப்பு. மருந்திடல், இந்த்தம் குடித்தல் பிள்ளேயார் நோன்பு. " .." ii. of т н",

  • * * * *. so . تتام" ■ - 。 T*. 1 * 轟 இரண்டாவது உலகப் பூோரின்,தொடர்பாக இலங்கை,

பர்மா, சயாம், மலேஷியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து: வெளியேறிய இந்த சமூகத்தினர் நமது தாயகத்தில் பல துறை களிலும் ஈடு.ழ்டு சிறப் கரக உழைத்து வரு கின்றனர். நல்ல பண்பாடும், சிறந்த வாழ்க்கை, நிலே, யும்,கொண்ட இவர்கள் சைவ சமயத் தில் மிகுந்த ஈடு பாடு கொண்டவூர்கள், இதன் காரணமாக திருவண்ணு. மலை, தில்லை, மதுரை, இரா மேஸ்வுகழ் ஆகியூ சிவால

  • , Ҹ н. е. * = - -

யங்களில் குடமுழுக்கு திருப்பணிகளை நிறைவேற்றியுள் ளன்ர். சமய நெறிக்ளில் இந்த "சமூகத்தின்ர் உட ேசம் பெறுவதறகாக ஆடிவருக்கு கிள மடம் பரிதர்க்குடி ஆகிய ஊர்களிலும், மகளிருக்கு துலாவூரிலும் மடங் கள் நிறுவப் பெற்றுள்ளன. இன்றும் தலயாத்திரையன் கச் செல்லும் நகரித்தார்கிள் வசதியாகத் தங்கி வரு விதற்கு இந்தியர் முழுவதிலும் கோயில் உள்ள ஊர் களில் நகர்த்தார் விடுதி க்லையும் நிர்மானித்து வரா மரித்து வருகின்றனர். * =