பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


________________

மான் இயக்கத்தார் தயங்குவதில்லை. ஆனால், அவர் தம் கேள்வி கட்குத் தக்கவிடையிறுக்க முடியாத நேரத்தில் மட்டுமே, செக் தமிழை வணிகம் செய்வோர், இர சீமாயணம் ஓம் கற்பனைக் கதை என் றுரைப்பரே யொழிய, மற்றைப்போதினில், இராமனை நிஜ புருஷனாகவே எண்ணுவர் மதிப்பர்-வணங்குவர், ஆராய்ச் சிக் கூடத்தில் மட்டுமே ஓரளவுக்கு அவர்களின் பஜனை மனப் பான்மை குறையும். மற்றப் போதெல்லாம் அவர்கள் இராம தாசர்களே ! தன்மான இயக்கத்தவர்-இராவண தரிசர்களல்லர்! இநt வணனுக்குக் கோயில் கட்டிக் கும்பாபிஷேகம் செய்வித்துப் பூஜாரிகளாகவேண்டும் என்பதற்காக அல்ல இக்காவியம் புனைந்தது. பழி சுமத்தினசே பண்டைக் கவிஞர்கள் இரவு ணன் மீது, இது முறையல்லவே, துருவிப் பார்க்குங்கால், விஷ யம் முற்றிலும் வேறாகவேயன்றோ உள து என்று எண்ணிக் தீட்டியதே இந்த ஏடு. இராமதாசர்களுக்கு இராவண தாசர் விடுக்கும் மறுப்புரை அல்ல இந்தால், இராமதாசர்களுக்கு, தன்மானத் தமிழர் கரும், மயக்க நீக்கு மருந்து இது. "தாசர் நிலை கூடாது தமிழா! இரசம் தாசர் என்பது ஆரிய தாசராக்கு வதற்கே பயன்படும் நண்பா!" என்று அறிவுறுத்தவே இந்நூல் வெளிவந்துள து. இராமாயணம் தீட்டப்பட்ட காலம், இந்தப் பரந்த பூபாகத் திலே இரு வேறு கலாச்சாரங்கள் மோதத் தொடங்கிய நேரம், இது பண்பாடு, மக்கள் உளநல், நாட்டு நல் அறிவோர், அறிக் தோர் கண்ட உண்மை. திராவிட இன மக்களின் எழில் மிக்க வாழ்க்கையிலே, ஆரிய இனக்கலாச்சாரம் தாவப்பட்டது என்பதை மறுப்பார் எவருமில்லை. நாம், நமது கருத்துக்கு மாறான வர் கள், இருசாரா ரும் இத னில் மாறுபட்டோ மில்லை. ஏனெனில், இது மறைக்க" முடியாத உண்மையாகி விட்டது. திராவிடம்-ஆரியம் எனும் இருவேறு பண்பாடுகள் இருந் தன-கலந்தன. இதனை அவர்களும் கூ டி கின் றனர். எது திரர் விடம், எது ஆரியம் என்று பிரித்துக்காட்டிக் கூடாத வா று கலந்து விட்டது, என று முறுவலுடன் கூ றுவர், பிரித் துக் கூறுவர், பிரி த துக் கூறக் கூடாது என்ற ஆர்வம் அவர் கீ ளுக்கு இருப்பது மட்டு மல்ல, அவர் தம் ஆராய்ச்சியாலும்