பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


8. இரவுப் போர்ப் 19. கையறு சிலைப் படலம் ... 426 பட்ல ம் ... 446 2. இரண்டாம் போர்ப் 19. இறைவீழ் படலம் ... 456 பட்ல ம் ... 14. ஒப்பந்தப் படலம் ... 459 10. கும்பகன் ன னா 18, முடி சூட்டுப் படலம் .... கொலப் படலம் ..... 483 16, மார்பழி படலம் ..., 479 11. சேய்விதழ் படலம் ..... 441 17. இறுவாய்ப் படலம் ... 484 காண்டப்பெயர் 1, தமிழகக் காண்டம் 2. இலங்கைக் காண்டம் 3. விந்தக் காண்டம் 4. பழிபுரி காண்டம் 5. போர்க் காண்டம் - படலத்தொகை காண் டப்பாத்தொகை 415 518 625 540 730 2828 க| | 0 = 1 2 - H | படலப் பாத் தொகை 1. பாயிரத் தோடைங் காண்டப் படலமோ ரைம்பத் தா றும்; ஆயிரத் திரட்டி யெண்ண றத னொடு நாலேழ் கூட்டித் தாயபினித் திடவே பாடும் தனித்தமிழ்ப் பாட்டு மாக ஏயினித் தமிழர்க் கான இறையிரா வணன்பாட் டம்மா, 2. ஆய தா னூற்று மூவைந் தணுகுமைந் நூற்று மூவா றேயபின் ன றுநாற் றையைத் தியையுமைந் நூற்றெண் ணேந்து மூயவேழ் தூற்றை யான முறைப்படுங் காண்டச் செய்யுள்; ஏயவெட் டிரண்டு பன் ஜென் நீரறு பதினேழ் பாகே, 1. ஏய, முய-பொருத்திய, பரகு-படலம். காண்டச் செய்யுள், காண்டப் பட ஈம் எனக்கூட்டுசு, ஏழ் கற்றையாகவும், பதினேழாகவும் முறைப்படுமென்க,