பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/769

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

Cassea Sophera. Morinda Citrifolia, Jasminum Humile. Nelumbium Speciosum. Pandanus Odaratissimus. 71. ஞாழல் கோ செம். நெய். இள. 505 - 510 12 தணக்கம் . ,, வெண். பா. ,, 654, 655. 73 தளவம் கொ. செம். முல். , கா. 6:37 - 640,' 14. தாமரை செம்;வெண்.மரு. , 217 -- 288. 15 தாழை நி, வெண்; செம்.நெய். வே. 114, 115; 488 - 504 16 தில்லை கோ. மஞ். 1) முப. 659. 77. திலகம் : ,, செம். குறி வே. 657, 658. 78 தும்பை நி. வெண். முல்; மரு. , 296 - 305. 79. துழாய் 1) முல். கா, 689, 690. 80 தெங்கு >, 3, மரு. (பல) 680, 681. 31. தெறுழ் வீ கொ. மஞ் முல். கா, 632, 633 82 - நந்திவட்டம் கோ. வெண். வே. 637, 688. Excoecaria Agallocha. Adenanthera Pavonina. leucas Aspera. Ocimum Sanctum. . Cocos Nucifera. 38 நரந்தம் 84 -- நறா . 85 நாகம் . 86 நெய்தல் 87 நெருஞ்சி ,, குறி. கா. 619 - 621. கொ . வெண்; செம் ,, ,, 638 - 640 கோ , நீல்: . வே. 623 - 625, நீ. ,, நெய், 'கா. '182 - 189, நி. மஞ், முல். வே. 720 - 724. Taberae Montana Cororaria. Citrus Aurantium , Caesalpinia pulcherrim4 Ochrocarpus Longi Folius Nymphaea-Blue Tribulus Terrestris. Pine-