பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/769

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


Cassea Sophera. Morinda Citrifolia, Jasminum Humile. Nelumbium Speciosum. Pandanus Odaratissimus. 71. ஞாழல் கோ செம். நெய். இள. 505 - 510 12 தணக்கம் . ,, வெண். பா. ,, 654, 655. 73 தளவம் கொ. செம். முல். , கா. 6:37 - 640,' 14. தாமரை செம்;வெண்.மரு. , 217 -- 288. 15 தாழை நி, வெண்; செம்.நெய். வே. 114, 115; 488 - 504 16 தில்லை கோ. மஞ். 1) முப. 659. 77. திலகம் : ,, செம். குறி வே. 657, 658. 78 தும்பை நி. வெண். முல்; மரு. , 296 - 305. 79. துழாய் 1) முல். கா, 689, 690. 80 தெங்கு >, 3, மரு. (பல) 680, 681. 31. தெறுழ் வீ கொ. மஞ் முல். கா, 632, 633 82 - நந்திவட்டம் கோ. வெண். வே. 637, 688. Excoecaria Agallocha. Adenanthera Pavonina. leucas Aspera. Ocimum Sanctum. . Cocos Nucifera. 38 நரந்தம் 84 -- நறா . 85 நாகம் . 86 நெய்தல் 87 நெருஞ்சி ,, குறி. கா. 619 - 621. கொ . வெண்; செம் ,, ,, 638 - 640 கோ , நீல்: . வே. 623 - 625, நீ. ,, நெய், 'கா. '182 - 189, நி. மஞ், முல். வே. 720 - 724. Taberae Montana Cororaria. Citrus Aurantium , Caesalpinia pulcherrim4 Ochrocarpus Longi Folius Nymphaea-Blue Tribulus Terrestris. Pine-