பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/773

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லைஅருங்கருத்துகளின் அகர நிரல்.

இலக்கியம்

- கருத்து அக ஒழுக்கத்தில் புறத்திணைப் பூக்கள் அருவி ஆம்பல் அழல் பொழி யானை இலக்கணக் காந்தள் . இலக்கிய வேங்கையில் புலி-களி எருமையும் உழிஞையும் ஒடிசே-'ஒடிசசு’ கவிர் இதழ் போன்ற குறுங்கல் கவுதாரியின் கால்நக உவமை காடையின் கால் விரல் உவமை காதல் நன் மரம் . காந்தளுக்குப் பல உவமைகள் கொன்றைக் காய்க்கு உவமைகள் திணைப் பூக்கள்-வகை, வண்ணப் பொருத்தம் தொடர்ந்த குவளை . நண்டுக்கண் அரும்பு நாட்டுப் பாடலில் பூ" நெருஞ்சி-ஞாயிறு திரும்பி பயற்றங் கொத்துப் பூ புலவர் செந்நாவிற்கு இலவ மலர் புறத்திணை இலக்கண நடைமுறை புன்னைப் பூ பாடல் எண்கள்-அகநானூற்றில் புன்னை பற்றிய நயப்பாடல் பூக்கோள் நிலை மான்மடிக் காம்புப் பூ மானடி, ஆட்டடி இலை முல்லை-வெற்றிப் பெயர் வள்ளைக்கொடி காதிற்கு உவமை வெண் காக்கைக் கொட்டாவி மலர் வேங்கை கொய்யப் புவி புலி’ என்றதன் கரணியம் வேங்கை பொன் தாலியாகப் பூத்தல் வேப்பம் பழம் போன்ற பொற்காசு 米48 பக்கம் 261.262 178 599 391-392 429.434 288 218 603 53.8 270 295 383.388 446,447 253, 54 195 291 53 722 281 468 257 476,477 486 Ž 64 g?6 595 166 647 190 416.418 407 334-335