பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/775

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
755


குறிஞ்சிப் பூவின் தனித்தன்மை 242-243 கொடிவழிப் பண்பின் கோட்பாடு 12 கொத்துப் பெயர்ப் பூ w 666 கொன்றை 'மலர்க்குக் கொடியினர்’ என்னும் பெயர் 438.439 கொன்றைச் செடிம அடிகள் 449 கோங்கு இலவம்-ஒற்றுமை வேற்றுமை 460–461 கோடற் செடிம அடிகள் . བ་ ༠༣... 370-371 கோடல், தோன்றி-ஒற்றுமை வேற்றுமை 379.394 செடியின் அரிய புலன் உணர்வு 698-699 செம்மல் பெயர்ப் பூ 668 செம்மலின் பலநிலைப் பெயர்கள், கரணியங்கள் 67 தனக்கு-மஞ்சள்நாறி 654-655 தாமரை மரம் 14 தாழை மின்னலுக்கு மலரும் 500 தாழைச் செடிமப் பாடல் * 495 திரோசிரா-பூச்சிக்கொல்லி இலை - 698 தெறுழ் வேறு, எறுழ் வேறு 632.63 தொல்காப்பியத்தில் செடியியற் கருத்து 12 நார் இல் முருங்கை . * . 739. நூறு இதழ் மலர் 222-223 நெற்பூவில் கரு நீலம் 6.82 நொச்சி நள்ளிருளில் உதிரும் 293-294 பலாசு என்பது புரசு-ஆற்றுப் பூவரசு 660 பலாப் பூ கதிர்ப்பூ-மூசு-பலாப் பூ அமைப்பு 714-717 பனிக்குத் தாமரை கருகும் 227 பாதிரிப் பூ காம உணர்வைக் கெல்லும் 566 பாதிரிப் பூ மணம் குடிநீர்க்கு ஏறுதல் . 566 பாம்பு நஞ்சும் தாழை மணமும் 502 பாம்பு நஞ்சும் நந்திவட்டம் மணமும் 637 பிறவற்றை முளைக்க விடாத செடி 247 புலிப்பால் மரம் 659 புன்னைச் செடிம அடிகள் 478 பூக்கட்குப் பயன்பாட்டுப் பெயர்கள் 110 பூக்களின் வடிவப் பெயர்கள் 123-124 பூச் செருந்தி மர இனம் : 584 பூப்பெயர்களின் தந்தை 12 பூவின் பருவங்கள் ஏழு 56, 63 பூவின் பருவுங்கள் மூன்று தொன்மை அமைப்பு சிே