பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/778

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
758


உரோசாப் பள்ளத்தாக்கு 3i 'எப்பொருளிலும் சிறந்தது பூ' 127 ஏழிசைக்கு ஏழுமலர் மணம் 78 கடம்பர்’ 525-526 கடம்பின் பெயரால் ஒர் ஆற்றிடைக்குறை 525 கடம்புப் பெயரில் தருக்கக் கோட்பாடு 520 கலைப்போர்கள் 306 கள்ளிப் பூ என்றொரு காதணி 737 கனி தரும் மாமரத்தின் பெயர் தேமா 608 காவிதிப் பட்டத்தார்க்கு மருதநில ஊர்ப்பரிசு 7 18 குமரிப் பெண்ணும் கிணற்று நீரும் 226 குறட்டுக் காய் 252 குறிஞ்சி தமிழ் நாட்டுப் பூ 243 கூவிரம்-வாள் வீரம் 629,630 கொங்கு வேளிரது பொருளியல் நோக்கு 4 : 8 கொய்யாக் குறிஞ்சி 247 கொல்லி மலைத்தேன் சுவை மிக்கது 39 () "கொன்றை வேய்ந்தான்’ என்பதே நூற்பெயர். 444-445 கோடல் குறவர் தலைவனது கண்ணிப் பூ 3宵1 சூடா வாகை 316.317 தரை இடையூறு 721 புறப் பூக்களின் வகைத் தொகுப்பு 3.18 புன்னை திதியனது காவல் மரம்; புன்னையால் போர் 487 பேருவப்பை ஊட்டும் பூ 398 பொன் உண்டாகும் நாடு, மலை 34 i. மகளிர் உதைக்கு மலரும் மரம் 59 Í மகளிர் நிழலுக்குச் சண்பகம் மலரும் 636 மகிழம்பூச் சின்னம் 43 மஞ்சாடி-இரண்டு குன்றிமணி அளவு 657 மயிலை இருவாட்சி ஆண்மை 561-563 மருத மலர்-'மலர் அரசி', 'இந்தியாவின் பெருமை” 249 மலர் கொய்யும்போது நீர் வேட்கை . 195 மலர்ப் பூப்பும் மங்கைப் பூப்பும் 146 மலர்-மகளிர் மென்மை, வண்ணம், கண் 79-84; 95-97. 190. 198 1.99 மலர் மங்கலம் 96, 97 மலர்-மாந்தர் முப்பருவங்கள் 69