பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/779

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
759

மலரால் ஏது நிகழ்ச்சி மலரின் ஏழு பருவமும் மாந்தரின் ஏழு பருவமும் முகைப் பருவத்தர் - முசுண்டைப் பூவால் மன்னன் பெயர் முடிமன்னர் மலர்களைத் தேர்ந்த தகுதி முல்லையும் இசைக்கலையும் மூங்கில் மிகுதியாகப் பூத்தால் நாட்டில் வரட்சி மெத்தைக்குரிய பஞ்சு இலவம் மேற்றோன்றிப் பூ யானைக்கு மாலை செங்கழுநீர் ஓடை செடியினத்தில் குமரியும் கன்னியும் சேரர் சூடியது வலப்பக்கத்துப் பனங் குருத்து சோம்பல் தாமரை - ஞாழல் பெயர்க் குழப்பம் தமிழக ஒருமைப்பாட்டு உணர்வு தமிழரைப் பிரித்தோர் தாமரை அடை தாமரை உண்பிகள் தாமரை வடிவமைப்பில் நகரமைப்பு தாமரை வடிவமைப்பில் படையணி அமைப்பு தாயைக் கொன்றான் தாழையும் தென்னையும் திருவள்ளுவர் வானவியல் திருவாரூர் பெயர்க் கரணியம் தும்பைப் புலவர் தேன்சுவையில் கடுங்கடுப்பு தேன்புளிப்பு இன்னாதது நாரங்க வெள்ளம் நிணச்சோறாக்கும் விறகு நெருஞ்சி ஞாயிறு திரும்பி பரத்தையர்க்கு நோட்டப் பூ பனை மாலைக்குப் பெயர் புடையல்’ பாக்கின் பசுங்காயிற் சுவை நீர் பார்ப்பனன் சங்கு அறுத்தமை வடுகர் கண்ணி குல்லைப் பூ வடு தரும் மாமரத்தின் பெயர் கலிமா வண்டி வண்டியாக மலர் 3. 77 68 60 651 322 169-171 617 462 373 108 200 504-505 343 219 509-510 351–352 349-350 20 219 235.236 337 684 489, 490 11 332–333 302 92 92, 93 619 623 722 614-615 344 680 547 – . 689 608 48