பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/148

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

146

140 25 குழுக்களுக்குரிய போட்டி நிரல் .ே i* o

  • -*** -- *

9. கெ 二丁}ー -- } !. ഞെക്ക്--- } - _ 12. கொ--- - = } 13. சிறப்பிடம் 2 --- SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 14. சிறப்பிடம் 7 - -- -- " 15. கோ --- - | 16. கெள III] === - } | 17 - அ =-- - — — — . | | 18 ஆ. --- LTT}––– | 19. சிறப்பிடம் 3 --- n †------)- - 20. சிறப்பிடம் 5 ---- 2 1. இ =--- } — — ." | 22. ஈ ___ __. | 23. உ --- ------ 24. ஊ --- T - 25. சிறப்பிடம் 1 முக்கியக் குறிப்புகள் 1. 8 அணிகள் சிறப்பிடம் பெறுகின்றன. அவற்றின் பெயர்கள் தனித்தனி துண்டு சீட்டில் எழுதப்பட்டு, ஒட்டுக் குலுக்கல் மூலம் எடுக்கப்பட வேண்டும். மேலே உள்ள போட்டி நிரலைப் பாருங்கள்.