பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/101

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

100 to: உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம் - சேர்த்து அதிலிருந்து ஒரு பகுதியை ஏற்றுக்கொள்வன காட்டிலும், தங்கள் பழைய துயரங்களே இருக்கட்டும் எ எண்ணுவர். அ ஸோ வாழ்க்கையின் சிறு துயரங்களையும் கவலைகளையும் நம்: ஆழி மறிக்கும் தடைகளாகவும் கருதலாம். அல்லது ந மேல்நிலை அடையவும், கவர்க்கம் பெறவும் அவைக.ை படிக்கற்களாகவும் உபயோகிக்கலாம். அ ஸோல இடர்களாகிய கருவிகளின் மூலம் இறைவன் நம்மை மேல: காரியங்களுக்காகத் தயார் செய்கிறான். ہنگا “کھی۔ இன்பத்திற்கு அடுத்தபடியாக நன்மை செய்வது இடர்தா: உலகின் இன்பங்களிலும் துன்பங்களிலும் பங்கு கொள்ளா! இருப்பதைப் போன்ற பயங்கரமான விஷயம் வேறில்லை.

    • அ லாங்ஃபெல்,ே

ஒருவருடைய வழி மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலளிப்பதாகும் அ. திருமதி மெயின்டன் இடுக்கண் ★ இடும். கான் மனிதனின் உண்மையான உரைகல், نام کتبر இடுக்கல் எவ்வளவு iபரியதாயுள்ளதோ அவ்வ. அதிகமான பெருமையுள்ளது அதைத் தாண்டி லெ: பெறுதல், தேர்ந்த மாலுமிகள் புயல்கள். சண்ட ਾਂ களிலேயே புகழ் பெறுகின்றனர். அ பிகியூ துக்கத்தை எப்படித் தைரியத்துடன் தாங்குவது எ : அறிந்தவனைப் போல் உலகில் வேறு எதுவும் மதிச் பெறுவதில்லை. அ லெனி