உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/103

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

102

உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்

இந்திரிய நுகர்ச்சி

  • இந்திரியங்களின் நுகர்ச்சி ஆன்மாவின் கல்லறையாகும்.

அ. சான்னி,

  • பொறிகளின் வசமான ராஜ்யத்தில் வசிப்பவன் துக்கமான ராஜ்யத்தில் மரிப்பான். அ பாக்ஸ்டன்
  • பொறிகளின் அனுபவமே இன்பம் என்றால், மிருகங்கவே மனிதரைவிட இன்பமானவை; ஆனால், மனிதப்பண் ஆன்மாவில் அடங்கியுள்ளது. உடற் சதையிலன்று.

அ ளெபனிக: இயலாமை

  • இயலாது! - இது நல்ல ஃபிரெஞ்சு மொழி அன்று.

அ நெப்போலியன்

  • இயலாது என்ற இந்தச் சொல் ஆக்கமுள்ள வார்த்தையன்று இதை அடிக்கடி நாவிலே தரிப்பவர்களிடமிருந்து எவ்வி நன்மையும் வராது. அ ஆார்லைன்
  • மடயர்களுடைய அகராதியில்தான் இயலாது என்

சொல்லைக் காண முடியும். அ நெப்போலியன் இயற்கை >'r இயற்கையும் அறிவும் எப்பொழுதும் ஒரே விஷயத்தை கூறுகின்றன. அ. ஜாவின. இயற்கையின் விதிகள் நீதியானவை; ஆனால், பயங்க LLIT EAT G5) GLI. அ லாங்ஃபெல்லே!