பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/154

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

L. Zardaïogurts' *# sh: கருத்துடன் கற்றல் ஏதாவது ஓர் அறிவுத் துறையில் விசேடத் திறயை பெறுவதற்காக நீ எந்தக் கஷ்டமான உழைப்பையும் மேl கொள்ள வேண்டும். ஆயினும், முற்றிலும் ஒரே துறையில் மட்டுமன்றி. எல்லாத் துறைகளையும்பற்றி ஓரளவு உனக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அ வெளி% நாம் படிக்கப் படிக்க, நம்மிடமிருந்த அறியாமையைக் கண்டு கொள்கிறோம். அ வெடில்.) இயற்கையாகப் பெருமை ஏற்படுவதைவிட அதிகமான மக்கள் கருத்துடன் கற்பதால் மேன்மையடைகின்றனர் அ விளபரோ எந்த ஆராய்ச்சியிலும் நாம் சிறிது ஊன்றிக் கருத்தைச் செலுத்தினால், அது நமக்கு இன்பமளிக்காமல் இராது. அ போப் திட்டமில்லாமல் கண்டபடி கற்பது, பென்சிலால் எழுதிய எழுத்துகளைப் போல் விரைவில் அழிக்கப்படலாம்: விவரமாகப் பிரித்து முறையாகக் கற்பது, மையால் எழுதியதைப் போல நிலைத்து நிறகும். அ கூடப்பர் கட்டைகளைப் புரட்டிப் போட்டால் நெருப்பு நன்றாக எரிவது போல. படிக்கும் விஷயங்களையும் சிறிது மாற்றிக் கொண்டால், அயர்ந்துள்ள மூளை கிளர்ச்சி பெறும். அ லாங்ஃபெல்லோ ஒரு பையன் தனியாக ஐந்து ஆண்டுகள் படிப்பதைவிட பொதுப் பள்ளியில் ஓர் ஆண்டிலேயே அதிகமாக அறிவைப் பெற்றுவிடுவான். இளைஞர். உலகியல் அறிவை ஆசிரியர்