பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/231

விக்கிமூலம் இலிருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

A M I, o | லக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம் நக சமயத்தைத் தேடிக்கொள்வது நேரத்தைக் காத்துக் கொள்வதாகும். تسيهلي பேக்கன் ா வுளுக்கு அடுத்தபடியாக நேரத்தை மதித்தல் ஒழுக்க முறையில் உயர்ந்த விதியாகும். கி லவேட்டர் பllகளுக்குச் சிறகுகள் உண்டு. அவை காலத்தை ஏற்படுத் ரியவரிடம் சென்று. நாம் அவைகளை எப்படி உபயோகித்தோம் ப1 11 தைத் தெரிவிக்கும். - மில்டன் ாப நேரத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்தினால், நமக்குப் போதிய யே இருக்கத்தான் செய்யும். க. கதே நேரம் தவறாமை W. W. '. ம்ே தவறுதல் பண்பில் குறைந்ததாகும், அ மேவன் தொழிலில் முக்கியமானது நேரம் தவறாமை. அது இல்லாமல் வlத முறையும் பயனற்றது. ைஸெலில் ா எனக்குக் குறித்த நேரத்திற்குக் கால் மணி நேரம் முந்தியே சென்றுவிடுவது வழக்கம், அதுதான் என்னை மனிதனாக்கி புலாவது . நெல்ஸன் նու மூன்று மணி நேரம் முன்கூட்டிச் சென்றாலும் செல்லலாம். ஒரு |ll 11, பின்தங்கிவிடக்கூடாது. . ஷேக்ஸ்பியர் செல்வதால் பயனில்லை. முன் கூட்டியே புறப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம். அ ஃபாண்டெயின் வாய னுடைய காரியதரிசி ஒருவர் காலதாமதமாக வந்ததற்கு அவ1 ம் காரணம் கூறுகையில், தமது கைக்கடிகாரம் மிகவும் வாகப் போவதாகத் தெரிவித்தார். அதற்கு வாஷிங்டன், நீர் துக்கடிகாரம் வாங்க வேண்டும் அல்லது நான் புதுக் ஈ. த.Mயை நியமிக்க வேண்டும். என்று கூறினார்.