பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/119

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


98 ஐங்குறுநூறு மூலமும் (முதலாவது மென்மையாகிய நம்மித் பிரிந்த சென்று, அவர் மனேக்கண் t; r్క - * to «-, , , a, <> எழுநாள்காறு மிருந்த, ஒருநாள் வக்கத குறித்துப் பின் எழுநாள்காறும் புலம்புவர் என எள்ளி நகை யாடி யுரைக்கின்ருளாகலின், எழுநாள் அழுட வென்ப என்றும், பிற வியல்புக ளின்றிப் பெண்ணியல் பொன்றே கொண்டு கருக்குவர் என்றற்கு, அவன்பேண்டிர் என்றும், மக்கட்பேறு முதல யவற்ருல எயதும் கற்பு வலியிலர் எனறறகு, 'தியுறு மெழுகின் விரைவனர் ஞேகிழ்ந்தே யென்றும் கூறினுளுமாம். காதலர், ஒருநாள் கழியினும் உயிர்வேறு படுஉம், பொம்ம லோதி நம்மிவ ளுெழியச், செல்ப வென்ப' (கற். 129) என்பதனுல் தலைமகளின் மென்மைக் தன்மை உணர்ந்து கொள்க. ஒருவசற்ருல் வாயில் நேருங் :றிப்பினளு மாகவின், வெளிப்படையால் காமக் கிழக்தியர் நலம் பாராட்டிக் குறிப்பால் திமையின் முடிக்காள் என அறிக. வந்ததற்கு எழுநாள் அமுய -என்றகளுல்.புத்தையர்பால் o ്.--n.wنه هم محمتعديسيمتر வென்ப வ்வன் ・一・一・二て°下。 爱 象 * * * سيمامة، تع * போருமை பென்னும் இமய்ப்பாடும்டிகளுமகள் பால்_உள்ள். தவர்த்தல் என்னும் மெய்ப்பாடும் தோன்றின. இன.மெய்ம் பாடு_பிறர்கட்டோன்றிய 穌 * C. 阀 . }}} பொருள்ாகப் பிறருத ۰ع تعمیر tع ۓ ، م --- مت ۔ མཁར་བས་ཕབསྨས་པ་ --------------سسسس. يس : ------سی மருட்கை.டபயன் : வாயில் வேண்டிப் புகுந்தார் கேட்டு மாறுவாவது. (2) 33. அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் மருதுயர்ந் தோங்கிய விரிபூம் பெருந்துறைப் பெண்டிரொ டாடு மென்பதன் தண்டா ரகலந் தலைத்தலைக் கொளவே. இதுவுமத. L- –3్స్క, கேட்பாயாக மருகமாங்கள் மிகுக் ہحمبر கோங்கிய விரிக்க பூக்களையுடைய பெரிய கீர்த்துறைக்கண், - * * * 。ら :. ٹا۔ ۔ -: g لمسي էEտ: Ա:533: Յ:33i ហ្វ្រឆាវ៉ាឌ្រី மாலையணித்த மார்பினே ஒவ்வொரு + يسعة f o *