பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/192

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 17 l. களவுக்காலத்து இடையருக் கூட்ட மெய்தாவகையில் நேர்ந்த இடையிடுகளால், தலைமகன் தலைவியை எய்தப்பெரு னுய், ஆற்கு த மையலுற்ற காலங்களில், ஆற்றத் தகுவன கூறி ஆற்து வித்து, இடமும் காலமும் வாய்ப்புழிக் கூட்ட மெய்தவித்துத் தோழி அவனது எவ்வம் களைந்தா ளாகலின், மையல் கெஞ்சிற்கு எவ்வந் திர நினக்கு மருந்தாகிய யான் என் ருள். ' அத்தண் பொய்கை பெர்தை யெம்மூர்க், கடும் பாம்பு வழக்குக் கெருவின், நடுங்களுர் எ வ் வ ம் களைந்த வெம்மே” (குறுக். 354) எனத் தோழி தான் பண்டு நிகழ்த்தி யது கூறுதல் காண்க. இப்பொழுது நீ இவளைப் பிரிந்து

  • - من سگ % - a • fr) - s §ಾ,ಆ.53: ೯, ೭T೯T இவகுற்ற வருததம தங்க அரி த ஆற்று

வித்தவழியம். ,ே கின் பதத்தொழுக்கத்தை விடாதே மேற் கொண்டு, சருங்கிய வடையை யாயினமையின், யான் - i- -- ج بيكه 'றனின்றி வறிது கழிவே னுயினேன். ' என் à மருந்தன்மையின் என்னும், இக் கிலேக்கண் டான் ஈண்டை விருத்தும், இவளெய்தும் எவ்வம் 空 هي متهميت يتش ، يج rభాగాf , ; క్లా??) ெை: அதனேக கனனற கண்டு வருகதுகன - ریمیکسع றேன்' என்பாள், கோமேன் னேஞ்சே என்றும் கூறினுள். மெய்ப்பாடு : இளிவால். பயன் ஆற்ருமை கூறல். கும்பொருள்' (பொ. 150) என்ற امیہ g 32 ـ س مه. هك سيه يت سيسس هك ش - ع ہ--عr. ہچ சூத்திரத்தம், ' பிழைத்துவக் கிருத்த கிழவனே நெருங்,ெ AAASSSS S S اساس است. ای. م. م - ۰۹ - سه _-- • -- - - இழைததாE ாடுத்தற்கண் நிகழும் கூற்றுக்கு MA AAAA SAS SSAS SSASAS SSAS SSAS * * . ~ * - - இதனேக் காட்டினர் ஆசிரியர் இளம்பூரணரும் நச்சிர்ைக் பின், ஆற்றும் என் தென்பதனுேடு இயைத்துக் கொள்க. பழனக் கம்புள் பயிர்ப்பெடை யகவும் கழனி யூரநின் மொழிவல் என்றும்