பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தன்மை உசை

ஐங்குறுநூறு

ஐங்கும அம என்பது இற்றைக்கு இரண்டாவிசய ஆண்டுகட்கு முன்னர் இம் மக ைசமாககளில் விலகியிருக்: இடைச்சங்கத்தில் தமிழாராய்ச்சிசெய்து விளங்கிய கல் விசைப் புலவர் பல்லோரால் அவ்வப்போது பாடிய பாடல் கனிலிருந்து தேர்ங் கெடுத்து அப் புலவர்களாலேயே தொகுத்த தால்கள் எட்டனுள் ஒன்ருகும்.

இல் வெட்டுக் தொகை நால்களே.

கற்றிணை எல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு தாறு ஒத்த பதிற்றுப்பத் தோங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தார் எத்துங் கலியோ டகம்புறமென் து இத்திறத்த எட்டுத் தொசை.”

என்னும் பழைய பாட்டொன்றால் அறியலாம். இவ்வெட்ே அல்களுள்ளும் பதிற்றுப்புத்து, புறநானூறு என்னும் இரண்டு வில்களுமே இப்பொருள்ப் பறியனவாகும். பரிபாடில்-கடவுள் வாழ்க்கொடு காமங்கண்ணி வன்தமை வில் அகமெனவும் அறமும் வீடுபேறும் கூறுதலால் புற மெனவும் படும். ஏனேயவெல்லாம் அகப்பொருள் தால் 霹°辦°蘇8。

அகப்பொருளானது தலைவன் கலே விகளது அன்பின் அடியாகப் பிறந்த இன்பக் காதல் வாழ்க்கையைப்பற்றி விசித்துக் கூறுவதாம் தலைவன் கல்விகளது அகத்தில் திகழ்வதாய் அகமே உணர்ந்த நகருக் தன்மைத்தாய் வெளிப்படையாக இன்ன படித்தென இயம்ப இயலாத தாய் இருக்கின்றமையின் இஃது அகப்பொருளெனப் பட்டது.

புறப்பொருளாவது மக்கள் அடைய வேண்டிய அறம் பொருள் என்பன பற்றிப் புறத்தே நிகழும் போர்ச் செயல், பொருளீட்டும் முயற்சி முதலிய செயல்களாம். மக்கள் வாழ்க்கையில் புறத்தே பிறர்க்குப் புலப்பட கிகழ்வ காகலின், இது இப் பெயர் பெறுவதாயிற்று. வீடுபேறும் அதற்குரிய சோற்றலும் இதனுள் அடங்கும்.