பக்கம்:ஐரோப்பிய மஹாயுத்த சரித்திரம் பாகம் 2.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

3

________________

சோபாவ போேேநபோகிர்தா வேன்றி மாபாரதமாற்ற மற்றர்சொல் வல்லாரே" எனவிடையளித்தான். ஆகையினால் அனேசந்தடவை கணக்கி வைாய்ப் பாரதயுத்தங்களும் இராவண சம்மாரங்களும் பாபத் தைப்போக்கிப் புண்ணியங்களை மேற்படச் செய்யும் விஷயங்க ளாக நடந்தேறினபோல, சாம் இசசாறும் கண்டும், கேட்டும் வாசித்துமிராத கொடும்போர்களுள் மிகக்கொடும், போராகிய இம்மேனாட்டு ஐரோப்பிய யுத்தம் முத்தின காலத்தில் வதோ ஒரு யுசத்தின் ஆதியிலோ இடையிலோ முடிவிலோாடைபெத் இருக்கத்தான் வேண்டுமென்பது திண்ணம், பாத யுத்தத்தை கடவாமலே திருத்தவேண்டுமென்று புதிட்டார் என்னபாடு பட்டார் கிருட்டினன் தூதர் சருக்கத்தில் வில்லிபுத்துார்.-- வயிரமெனும் செருப்பை மிகமூட்டி வளர்க்கிலுயர் வரைக்காடென்னச் செயிரமரில் வெகுளி பொச்சோலிரு திறத்தோருஞ் சென்று மான்வோம் கயிவமும் தாமரையும் சமர்பழனக் குநாட்டிற் சலந்துவாழ உயிரனமாய் சர்வபட வுரைத்தருனேன் முன்றத்தின் உருவம் போல்வான் என்னும் திவ்விய விருத்தத்தை அறியாதார் யா ே இப்பொழுது அறத்தின் பயனே அவதரித்ததுபோல் சமது கார்க் சக்ரவர்த்தி இம்மேனாட்டுக் கொடும் போரை கிருத்தத் தம்மாலியன் அளவு ஓர்பால் முயன்று கொண்டிருக் சையில்"தான் அறியான் பிறர்போ யுரைத்தாற் கேட்பனே தாணி போதோ என கருமன் கூறியதுபோல், பயிரிடும் குடிகளால் சிறைச் அன்னதான செர்வியா காடானச, புத்தத்திற்குரிய பிரயத்த வங்காயெல்லாம் செய்துகொண்டு பின்வாங்குறதில் என் சாம் தீர்மானத்தை மேற்கொண்டிருந்தது.