பக்கம்:ஒன்பது குட்டி நாடகங்கள்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஜமீன் தார் வரவு 65 க, ஆமாங்க. ஜ. உன் தாய் தந்தையர் எங்கே வசித்தார்கள்? க. பட்டணத்தில் ஐயா, அவர்களிருவரும் நான் சிறு குழந் ' தையா யிருக்கும் பொழுது இறந்து போனார்கள். அதன் பேரில் தான் திருவாப்பூரில் என் பாட்டியார் வீடுபோய்ச் சேர்ந்தேன். ஜ, அந்தம்மாள் என்ன உன் தகப்பனாரைப் பெற்ற பாட் டியா? நான் இந்தக் கேள்விகளை யெல்லாம் கேட்பதற் காக மன்னிக்க வேண்டும்--நான் ஒரு காரணமாக இவை களை யெல்லாம் கேட்கிறேன், ஆமாங்கள், அவர்கள் அனேக வருஷங்களாக விதைவை யாயிருந்தார்கள். ஜ. அந்தம்மாளுடைய பெயர் என்ன தெரியுமா உனக்கு? க.'. பர்வதம்மாள் என்று அவர்கள் பெயர் ஐயா, 3. பர்வதம்மாள்!-இந்த துக்ககரமான கட்டை வண்டி விபத்து நேரிட்ட பொழுது நீங்கள் எங்கே போய்க் கொண்டிருந்தீர்கள் ? '2. வானகரத்தின் பக்கத்திலுள்ள அடையாளம் பேட் டுக்கு, அங்கே தான் என் பாட்டியார் பிறந்தார்களாம், ஜ. ஓ! அவர்கள் தான் எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் ஒத்திருக் கின்றன. அம்மா கன்னி, நீ அறியாதபடி உனக்கு ஒரு - பந்து கிடைக்கப் பெற்றாய்-நான் தான் அந்த பந்து! என்னுடைய தா யாரும் வானகரத்தில் பிறந்தவர்களே,

  • அவர்களுக்கு பர்வதம்மாள் என்று மாற்றாந்தாய்

வயிற்று சகோ தரி ஒரு அம்மா இருந்தார்கள். நீ பிறந்த தைப் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்; உன் தகப் "பனார் இறந்ததும் எனக்கு ஞாபக மிருக்கிறது. அவர் சித்திரம் வரைவதில் மிகவும் கெட்டிக்காரராயிருந்தார்." "உன் தாயாரும் சீக்கிரத்தில் அத்துயர் ஆற்றாது .மடிந்தது எனக்கு ஞாபக மிருக்கிறது. அவர்கள் இறந்த பொழுது எத்தனை. குழந்தைகளை விட்டுச் சென்றார் என்று எனக்