பக்கம்:கஞ்சியிலும் இன்பம்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


6 - - கஞ்சியிலும் இன்பம்

புகுந்து விடுகிறது. பூசாரி ஆவேசம் கொண்டு துள்ளிக் குதிக்கிருன். மற்ருெருவன் உடுக்கடிக்கிருன். இனிமேல் பூசாரி பேசுவதெல்லாம் சாமியின் வார்த்தை. சாங் இதோ குறி சொல்கிறது. தைரியம் சொல்கிறது. கம்பிக்கை ஊட்டுகிறது. என்ன கலகம் வந்தாலும் காட்பாற்று வதாக வாக்களிக்கிறது. கல்யாணம் செய்து வைப்ப தோடு கில்லாமல், மேலும் தம்பதிகளுக்குப் பிள்ளை வரம் கூடக் கொடுக்கிறது. பெண்ணேப் பெற்றவர்களுக்கு வேறு: என்ன வேண்டும்? - - 1. -

சத்ரு பயம்கொஞ்சம் உண்டு ஆளுல்

சாதித்துச் சங்கடம் போக்கிவைப் பேன்நான். எத்தனை பேர்கள்வத் தாலும் . இந்த

எனக்குச் சமானமாய்க் கறுப்புகள் உண்டோ ? கல்யாணம் செய்துவைப் பேன் நான் - எந்தக் -

கலகம் வந்தாலும் கலங்கவே வேண்டாம். கறுப்பனென் றென்னயெண் ணிக்கொன் . அந்தக்

காட்டேறி வீரன்சா முண்டிமா காளி என்ஞலே என்ன ஆ. காது. எவன்

என்ன விசோதத்தைச் செய்தாலும் அப்பா Կածա பிறவாதென் ருலும் - நல்ல

புத்திரன் புத்திரி தான்தரு வேனே !

அஞ்சாதே அஞ்சாதே அம்மா ! பூசை போட்டுச் சாமி வசங்கொடுத்துவிடவே பூச ரிக்கு வேட்டியும் பணமும் கொடுத்து அவனே வணங்கி வழிபடுகிருர்கள். அவன் இருந்துதானே கல்யாணத்தை கடத்தி வைக்க வேண்டும்? பூசாரி வரம் கொடுத்து விடு கிருன். முகூர்த்தம் நிறைவேறிச் சாமி சொன்ன காரியங்க ளெல்லாம் நடைபெற்றுவிடும் என்ற நம்பிக்கை அந்தப்

- ருக்கு இனி எந்தக் காலத்திலும் தளராது.