பக்கம்:கஞ்சியிலும் இன்பம்.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


28 கஞ்சியிலும் இன்பம்

போல இருக்கும்" என்று சொல்லி மனைவிமார் சமைத்து உண்ணச் செய்கிருர்களே, அதுதான் செல்வ வாழ்க்கை யாம். " ஐய, மருந்து இவை, உண் என்று மாதர் அட்டு ஊட்டும் செல்வம்' என்று ஒரு புலவர் அதை வருணிக் கிருர் அறுசுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட, மறு சிகை நீக்கி உண்டோர் ' என்று ஐசுவரியத்தால் வரும் போகத்துக்கு அளவு கட்டுகிருர் ஒரு புலவர்.

செல்வர்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே மாதர் சமை யல் செய்யவேண்டும், புருஷனுக்குச் சாப்பாடு போட வேண்டும் என்று இருந்தால் ஏழைக்குச் சொல்ல வேண் டுமா? செல்வத்தால் வரும் பாத்திரங்களும் உணவுப் பண்டங்களும் ஏழைக்கு இல்லை. ஆலுைம் அவை இல்லாத குறையைப் போக்க அந்த ஏழைக்குக் கற்பகம்போல அருமைக் காதலி இருக்கிருள். பல செல்வர்களுடைய வாழ்க்கை. ஒன்ருலும் குறைவில்லாமல் இருந்தாலும், அட்டு ஊட்டும் மாதர் அடைவாக இருப்பதில்லே. ஏழைத் தொழிலாளிக்கோ சோறு சமைக்க அரிசி இல்லாவிட்டா லும் கூழ் காய்ச்சக் குறுநொய் இருப்பதால் அதை அவன் மனேவி காய்ச்சி அன்போடு அவனுக்கு ஊற்றுகிருள். அவன் அவளது முகமலர்ச்சியையும் இன்மொழியையும் துணையாகக் கொண்டு அந்தக் கூழையே இனிய அமுத மாக 'உட்கொள்கிருன். அவள் குறுகொய்யைக் கொண்டு கூழ் காய்ச்சிலுைம் தன் அன்பையல்லவா அதில் சேர்த்து மணம் ஊட்டியிருக்கிருள்? .

வயல் வெளிகளில் காயும் வெயிலில் உழைக்கின்ற உழைப்பாளிகள் நடுப்பகலில் வரும் கஞ்சிக் கலயத்தைக் கண்டு எத்தனை உற்சாகம் அடைகிருர்கள் ! கஞ்சி வருகிற தென்பது ஒன்றுதான அவர்கள் இன்பத்துக்குக் கார ணம்? அல்ல, அல்ல. கஞ்சி கொண்டு வரும் காதலியின் காட்சிதான் அந்த இன்பக் கொந்தளிப்புக்கு மூலகாரணம்.