பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


go ரீலிகே வின்

ரோம் நாட்டு மக்கள், தாரைத் தப்பட்டைகளை

ડ્રમ્ - ஒசைகனை எழுப்பி, தீவட்டி ஜோதி இதங்கனைக் கொளுத்தி அந்தப் ப்ே

- לי 蠢蠢

கொடிய ஒதாய்கள் சூரியனை விழுங்க வருவத எண்ணி, பேரிரைச்சிவிட்டு, அந்த விலங்குகனைத் துரத்தி படித்தார்கனாக்

இேது சிலநாடு: கொம்புலன், சங்கு ஆதிக்

x ثم تبعي ج * بينم சூரியனைக் காப்பாற்

கிரேக்க நாட்டு மக்கள்; ஜூபீ.சி என்று கடவுள் து நடவடிக்கைகளைப் பிற கடவுள்கள் காணக் 4 r . மேதைத்து

சச் சூரியனை ஒரு திரைக

விட்டா என்று நினைத்து

يعمم

க்களும், சீன நாட்டு பின் கேது என்ற

சூரியனை விகு

இந்த உல

ύ

கர்கள், சூரிய்ன், சந்திரன்,

பா:ேேணிைக .ே

岛、

பழைய காலத்தில் வாழ்த்த மக்கள், தாம் வாழும் பூமி சலனமற்று நிற்பதான் நம்பினrர்கள் சூரிய சந்திர :