பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/66

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


§§ து ஜீலிதோவீன்

18 லீலியோ செய்த புரட்சிச் சாதனைகள்!

சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான்் சலீலியோ, கோப்பர் நிதிகள் கருத்து உண்:ையானது என்று நிலை

总 .شد தா.க. சா.

பார்வைக் இழல் நூதனமான லாராலும் :ாட்டிப் போற்றப்

தன் கலீலியோ பயன்படுத்தியதால், டிக் கலையுலகத்துக்கு அவர் அடி

கோவிட்டா என்று உலகம் இன்றும் பேககின்றது.

இன்றை விஞ்ஞானத்துறை வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும் போது, கேது, 7-வது நூற்றாண்டுகளில் பயன்பட்ட விஞ்ஞானக் கருவிகள் மிகப்பழமையானவைதான்் என்றாலும், ஆக்கருவிகளைக் இன்டுபிடித்தவர்கள், தயாரித்தவர்கள், இந்தக் காலத்துக்கும் ஏற்ற நவீன உலக மேதைகள்தான்் அவர்கள் என்பதிலே எவருக்கும் கருத்து வேறுபாடோ, முரண்பாடோ இருக்க முடியாது. -

இப்போது, அனிலியோவின் சாதனைகள் என்ன? ஆவர் எதையேதை எவ்வாறெலாம் ஆராய்ச்சி செய்தார் எண்தைப் படிப்படியாக, அதனதன் வளர்ச்சிக் கேற்ற இாறு பார்த்தால்தான்் அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆரிய உழைப்பாளர் அவற்றுக்காக எப்படியெல்லாம் பாடுபட்டி ருப்பார் என்ற அருமைகனை உணர்ந்து நாம் பெருமை பெற்றவர்கள் ஆவோம்: அவரது வியர்வை நீர் சிந்திய உழைப்பின் முத்துக்கள் இதோ:

  • கலீலியோ, அவரது புதிய கருவிகனைக் கண்டு பிடித்து உலகுக்கு வழங்கியவைகளிலே மிகமுக்கியமானவை, புெண் இலம் என்ற ஊசல் தத்துவம், ஒன்று.