பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/75

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள் 73

இருந்த போது, அணுவைக் கண்டு பிடித்தது எல்லா வற்றையும் மாற்றி விட்டது. ஆனால் மனிதன் மனம் மட்டும்தான்் மாறவில்லை’ என்று கூறிவிட்டுக் கன்னசீரி சிந்தி கவலைகளோடு உயிர் வி..ார்.

இப்படிப்பட்ட ఓలి .ே இனிதர்கள், கலீலியோ காலத்திலும் இருந்தார்கள், ஆதனால்தான்்,

அலர் இறந்தபோது கலீலியோவுக்கு யாரும் நினைவுச் சின்னம் எழுப்பாமல் ஆக்கால மக்கள் அலட்சியமாக அவரது உழைப்:ை ஆலமரியாதை செய்து விட்டிார்கள்:

அதற்கு அந்த அறிகாமைப் பிறவிகள் அறிவித்தக் காரணம், கலீலியோ சிறையிலே சைன்டா என்ற ஒரு விசித்திரமான காரணமசகு சிதையிலே, சேத்தவகேட்கு எல்லாம் நினைவுச் சின்னம் அமைக்கக் கூடாது என்றால், உலகத்தின் அறிவுத் தியாகத்திற்கு சிலைகனே வைக்க முடிகாதே! உாராட்டிப் போற்ற முடியுமா?

ஆனால் பிற்கால உலக ஆறிவாளிகள், கலீகியோ காலத்து அறிஞர்களை அவமானப்படுத்துல் வகையில் கலீலியோ என்ற ஒரு மாபெரும் மனித மேதைக்கு, விஞ் ஞான விந்தைகளை உருவாக்கிய வீத்தகனுக்கு, அறிவியல் உலகத்தில் தனக்கென்ற ஒர் ஆடையானத்தை உருவாக்கிக் கொண்ட அற்புத் தியாகிக்கு, அவர் இறந்த பின்பு உடல் புதைக்கப்பட்ட பிளாரன்ஸ் என்ற நகரிலே, அறிவுள்க மக்கள். அவருக்கு ஒரு நினைவுச் சின்னத்தை அமைத்து கண்ணி சிந்தியபடியே :ாராட்டினார் இன்!

அறிவியல் உலகுக்கு முதன் முதலாக சில விஞ் கு ைக் கண்டுபிடிப்புக்கள் மூலமாக, அறிவியல் கருவிகனை வழங்கி, எதிர்கால உலகுக்கு ஒரு மனப்படம்ாக மட்டும் அல்ல: மனப்படமாக அமைந்து விட்ட மாபெரும் வான் வியல் அறிஞரான கலீலியோ கலீலீயிக்கு நாமும் புகழ் அத் சலியைச் செலுத்தி வணங்குவோள்க: