பக்கம்:காற்றில் வந்த கவிதை.pdf/87

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


86 காற்றில் வங்த கவிதை இந்தக் கும்மி அன்று ஊரெல்லாம் நடைபெறும். வீடு வீடாகச் சென்று கும்மியடித்துவிட்டுச் சிறுமிகள் ஆற்றங் கரைக்கும் குளக்கரைக்கும் புறப்படுவார்கள். கூடையிலே பட்சணங்கள் இருக்கும். மார்கழி மாதத் திலே நாள்தோறும் வாசலிலே வைத்த பிள்ளையார்கள் இருக்கும். பலவகையான பூக்களும் நிறைந்திருக்கும். பிள்ளையார்களை ஆற்றிலோ குளத்திலோ போட்டுத் திரும்ப வேண்டும். அதற்காகத்தான் சிறுமிகள் புறப்படு கிருர்கள். அவர்கள் “ஒலேயக்காள்' என்ற மங்கையொருத்தி ஆற்றுக்குப் புறப்படுவதாகக் கற்பனை செய்து வ்ேடிக்கை யாகப் பாடுவார்கள். ஒலையக்காள் வருணனை முதலிலே வரும். பாட்டிலே ஒரு பகுதியை ஒருத்தி பாடுவாள். மற்ற வர்களெல்லாம் 'ஒலே......' என்று கூறுவார்கள். ஒலேயக்கா கொண்டையிலே ஒருசாடு தாழம்பூ தாழம்பூச் சித்தாடை தலைநிறைய முக்காடு (ஒ...லே) மாலைஅ ரைப்பணமாம் மயிர்கோதி கால்பணமாம் மாலைகு றைச்சலென்று மயங்குருனாம் ஒலையக்கா (ஒ...லே) சேலை.அ ரைப்பணமாம் சித்தாடை கால்பணமாம் சேலைகு றைச்சலென்று சிணுங்குருளாம் ஓலையக்கா (ஒ.லே)