அட்டவணை:காற்றில் வந்த கவிதை.pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து
தலைப்புகாற்றில் வந்த கவிதை
ஆசிரியர்கவிஞர் பெரியசாமித்தூரன்
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை To validate

நூற்பக்கங்கள்