பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


si aeg, so so o utwo

}

„Isso &# (ĝisodioso 知道唔月9抢,4R .ae go o oso (Ĥodiojo 概 Ề & & & 攀ga sĩ nɖo ɖo g gì sự kr; : : 燃 ḥga sĩ so lo s · & 舞蹟。简摊。 | x4:: 13 cogn on si o so și sự tại sứ ri : qøsnom si o so 攀 și o gł go ra : „surrog) : : : ) so · · · · afsøg) ? !! !!!? go two 。“松城;

  • %3ぷ
  • * * tirog)

so

saeo sựso sss sae;

i nog te · · ao reg) fino gif@ agosyt i ugi og rigouri ugi u ri o sĩ qoģİ {

 %; "

| rog, so ao o teg) -histo qif@ įo și | uso r s uri uuri utri o „u” f’i ga sonolo | • abopo leo · · · 11, o trigo o obĩ * 189 1ço-æ 1 & ự wo is onogi on o gỉ sự sỉ sợ tri o | aggg 1,9 · · juos o trigo * * * igo 199-æ | 4. uae ĝự dlalo dos o di ri įjį (jį tuo , , ang les · · · jiġi qigo ta loodgovo } & g; uale svog o di i:gì sẽ sử lượt : į asoo 1,9 °Juģi gag:9 til seo iço | y utwo į o uwo ŋ o ĝi u suo : *** 篮然