பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/70

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


qoqo - †177 · · ·ligi įrengo logovo · · · og si swojego o us & sự gi woły qa&) ·Uso · · · · Jog) Folginsogogłoso (ĝi | · · qaf)rılıçbü$ · Îi ajoissori gırı GagÈ | 52 ' ' qafûr'ı iş9Ġq1(?) lso qig).qøựgo o “bi-II o ‘ligj qfologo logoso | aĝosĝi orig.ugi so slura o si ‘ ’ 1ulogos &#2390,9 % uo & qi so ‘ : qa@so o qørn, ook@@ rito) · ugaquos rm ||lo qę po o pse agen || || 49? &quo & I ugļo si į aso ‘ : 1 uap uap uap uaĵo ĝi sĩ sợ gì uno o $ qi@ o qørn ogy@@ riso) o ugiqi usĒ rũ gi · No 49 yoo ɖooo logo ga | gl so ‘ ģ Į į uno gï sy so ' : ' uno uno uno uqo si o sự sẽ ra · : -rr-se(1ņ919) qø & %, & · · · 11@qť sĩ) (§ ·q9ự09 1995 qj 119 --ąqi (fi) - re · · įsẽ qīh qigo legez | aģegło ragi sa ato TTolgfago y soyayo 1 sợi dụ9 și o goigs @ra ugi ga luga, o :