பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/75

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


57 sł to@) uri q'urig) søstøqørıs@s@ @ @osố → rņuurto -{{Űrn qørøg) --sino 192 rng) - ļoĒC) ©ổ qas@ - 99 uog) m * ufa · · 1991n sg) : uri ajo ri - sgïo uos jsouff (3 · @ ugogogo logo so Įs suo is uo {1 - 1109 41 qaf@ 09.11 o@ : : : :ura - uga ļs •a• • r1 • • •qassẽ · Mgo · luoto) aegro oụonra ? - ra đã ra va (gig) 199qT) gfő) logo -e qørbröı logo.ugog) - gogo Ti 1,9 ugi qi so 1993)f?} {T} 1,9 so sĩ tạo sỹ qualifo - ru rī (3 @ ugĚq; gï uuri ugŤ { uri -4107 #1 · eg · @:49窗? : uos wġ yo o lygı rı olur. - 115 rī at

  1. lio? :o - Işı m• Jus) uovo 4, 11%? qj + 1109 41

ni gỉ . súkno - ~a (om o ugi uiri uri uo raga - uri ulo ***