பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/76

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


58. (qaf) no 199ğ) qas@199.571$3$-i logo uoso) sąjųoso) @ @oorīņ@ųooligi siqi@g) fog)minoso) qarqooyo qasỨ 1,919 loogstartos@@ 1çorig)ņosya qøsnoqorto-ā 1999)-Theafoosi 1191,9-a qassourig) qas@@@@ 1ņ911@g) 199đĩ) 1995 g) đĩ) uri@srbi u għo@& quaņs (so (g(f(n>1993) qi@logoo pugo, ofteg) igoas qolo ugoregoriog) qui@isegi 1999@ 1ņoofirmų99ơng) sẽ gjųog) quisillagolgolgogi Ļ9ọoggris@ko (grof) 1991çosố)Igoreg) sẽqo uoso) asoof) qa-ių urm qo@agorn003249 si reg)o 19ố q. 109074) ftos@sqif), 91,9(§ [5909ợri IĢĢgsasıtuoujourd'ı ulogarioạegłą9 -koĢs, quouo �&sou á plus offro-gzagoģi ușoaragiografo ofā,@bss gs』』9 gt