பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

16

16 இங்கிகழ்ச்சிகளே அடுத்துக் கான்சாகிபு தென் ாண்டிப் பாளையங்களை அடக்கிக் கப்பம் வசூலிக்கு மா. மறுபடியும் கும்பினி அரசாங்கத்தால் 1759ஆம் ஆண்டில் நியமிக்கப்பட்டான். மதுரை திரு நெல்வேலி மாவட்டங்களுக்கு மறுமுறையும் சர்வாதி காரியான கான் சாகிபு செய்த முதல் வேலே மது ரைக்கு அருகில் இருந்த ஒரு பாளையக்காரனேக் கடுமையாகத் தாக்கி அவனேயும் அவனுக்காகப் போரிட்ட ஐந்நூறு கள்ளர்களையும் ஒரே நாளில் தாக்கிலிட்டுக் கொன்றது தான். தன் பகைவர் கெஞ்சில் பெருங் கிகிலே மூட்டக் கான்சாகிபு திட்ட மிட்டுச் செய்த பெருஞ்செயலே அது. வீரம் நிறைந்த கள்ளர்களை அடக்கி ஒடுக்கிய பின்? கான்சாகிபு சுதந்திர உள்ளம் கொண்ட பாளையக்காரர்களே அடக்குவதில் கண்ணுங் கருத்துமாய் ஈடுபட்டான். எழுது. சிப்பாய்களும் முத்துாறு குதிரை வீரர்க ளும் கொண்ட ஒரு பெரும் படையைக் கான் சாகிபு பூவித் தேவர் வசமாகியிருந்த பாளையங் கோட்டை யைக் கைப்பற்றவும், மேற்கத்திய பாளையக்காரரான பூலிக் கேவருடன் எட்டயபுரம் பாஞ்சாலங் குறிக் சிப் பாளையக்காரர்கள் சேர்ந்து விடாதபடி பார்த் துக் கொள்ளவும் அனுப்பி வைத்தான். 1759-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 2-ஆம் தேதி தானே. 6400 சிப்பாய் களேயும் 600 குதிரை வீரர்களேயும் கொண்ட ஒரு பெரும்படையுடன் சுதந்திர வீரர்களே வாட் டி வதைக்கும் நோக்கத்துடன் ஏகாதிபத்தியக் கொடுங் கோலர்கள் சார் பி ல் புறப்பட்டான். முதலில், பூலித்தேவரும் வடகரைப் பாளையக்காரரும் கைப்