பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

17

17 பற்றியிருந்த கொல்லங் கொண்டானேப் பிடித்தான். பின்னர் மூன்றே நாளில் கோலார்பட்டியைத் தன் வசமாக்கிக்கொண்டு தி ரு .ெ ல் வே லி போய்ச் சேர்ந்தான் a இங்கேதான், பூலித்தேவரிடம் சிறைப் பட்டு இருந்த மாபூஸ்கான், கருநாடகத்தை விட்டே ஒடிப் போகிறேன்; வளமாக வாழ வழி காட்டி ைல் போதும் என்று தன் பிறவிப் புத்தியைக் காட்டி எழுதிய கடிதத்தைக் கண்டு பூரித்தான் கான்சாகிபு. மாபூஸ்கான் வேண்டுகோளுக்கும் அவன் இசைக் தான். அடுத்து ஊற்றுமலே, சுரண்டை ஆகிய இடங்களையும் அடிமைப்படுத்தின்ை. இதற்கு இடை யில் வ ட க ை மே ல் வன்மம் கொண்டும், கான் சாகிப்புக்குக் கைகொடுக்கும் வகையிலும் திருவாங் கூர் மன்னன் 10,000 பேர் கொண்ட படையோடு வடகரைப் பாளையத்தைத் தாக்கி னு ன். அப் பெரும் படையின் சீற்றத்துக்கு ஆற்ருது வடகரை யார் பூலித்தேவரிடம் சரண்புகுந்தார். சி யி து காலத்துக்கு முன்பே சுரண்டையில் கான்சாகியின் படைத்தலைவர்களுள் ஒருவனேத் தோற் கடித் து வெற்றி கண்டிருந்த பூலித்தேவர் கும்பினியின் ஆதரவால் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டுவரும் கான்சாகியின் கொடிய பலம் கண்டு பெருமூச் செறிந்தார். எனிலும் கலங்காது, கொள்கையைக் காற்றில் பறக்க விடாது, திருவாங்கூராரை வட கரையாரோடு ஒத்துப்போகும்படி வேண்டினர். ஆனால், திருவாங்கூராரோ, வடகரையைத் தாக் கியதன் வாயிலாகக் கான்சாகிபிடம் நல்ல பெயர்