பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/35

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

27

27 கொடிய வதந்திகளைக் கோட்டை முழுவதும் பரப்பி ன்ை. கம்மையெல்லாம் ஆங்கிலச் சிப்பாய்களின் கைகளில் நாசம்ாகும்படி விட்டுவிட்டுக் கான்சாகிபு மட்டும் தப்பி ஓடிவிடப் பார்க்கிருன் என்ற செய்தி யைப் பரப்பினன். அதைக் கேள்வியுற்ற வீரர்களின் நெஞ்சம்' கொதித்தது. இயற்கையாகவேபட்டினியால்கொதிக் திருந்த அவர்களை மேலும் கொதிப்படையச் செப் வதில் வெற்றி கண்ட மார்ச்சங், 1764 அக்டோபர் திங்கள் 13 ஆம் நாள் மாலை 5 மணிக்குக் கான்சாகிபு மனம் உடைந்து போன கிலேயில், மண் டி யி ட் இ. ஆண்டவனத் தொழுதுகொண்டிருக்கும் வேளையில் தேர்ந்தெடுத்த சிப்பாய்களின் உதவியுடன் அவன் இருக்கும் தனியிடம் சென்று சுற்றிச் சூழ்ந்து கீழே தள்ளி, அவன் த லே யில் க்ட்டியிருந்த தலைப் பாகையைக் கொண்டே அவன் கைகால்களே எல் லாம் கட்டிப் போட்டான், ஆங்கில நாடோடி களுக்குச் சற்றும் இளேக்காத பிரெஞ்சு நாடோடி. சதி வெற்றி பெற்றுவிட்டது என்பதை அறிந்த கான்சாகிபு, கொடியோனின் உள்நோக்கம் என்ன என்பதைக் கணப்போதில் உணர்த்து கொண்டு தன்னேச்சுற்றியிருந்தோரைப் பார்த்து, பெரியோர் களே, காசுக்கும் வாழ்வுக்கும் ஆசைப்படும் நீங்கள் என்னே இங்கேயே உங்கள் கை வாள்களாலேயே கண்டதுண்டமாக வெட்டி எறிந்து விடுங்கள்; என் பகைவர்களாகிய ஆர்க்காட்டு நவாபிடமோ ஆல் கிலச் சிப்பாய்களிடமே ஒப்படைத்துவிடாதீர்கள்’ என்று கைகூப்பி வேண்டினுைம்,