பக்கம்:குழந்தைக் கவிஞரின் கதைப் பாடல்கள்-தொகுதி-1.pdf/125

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கத்தில் நுட்ப மேம்பாடு தேவை
குட்டிப் பென்சில்

சாது வான கமது காந்தி தமது அறையி னுள்ளே ஏதோ ஒன்றைத் தேடித் தேடி இங்கு மங்கும் பார்த்தார். ஆர்வமாக அங்த அ அலசிப் பார்க்க கூர்ந்து மூலை முடுக்கு குனிந்து பார்த் கம அறையி னுள்.ே அந்தச் சமய *சிரமப் பட்டே தேடு கின்றி சின்னப் பென் தேடு கின் என்னை அதுவு எங்கோ ெ