பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
18

#3 கிறேன் போடு உடை ஐயோ. தெய்வமே உடைய மாட்டாயா உடைந்துவிடு: ; உடைந்து போ...' புதுமைப் பித்தனின் சிற்பியின் கரகம் கூறும் சிற்பி சாத்தனேப் போலவே, எல்லாச் சிற்பிகளும் தங்கள் கலா சிருஷ்டிகளின் ைேலயை உணர்ந்து புழுங்குவார்கள்; சபிப்பார்கள் i ன்பதில் சந்தேகம் வேண்டாம். கோயில்கள் கலேயின் சமாதிகளாகிவிட்டன. கர்ப்பக்கிருக இருள் தான் அங்கு சாமி கும்பிட வரு வோர் மனத்திலும் பார்வையிலும் அவர்கள் கலே யைப் பற்றி என்ன கண்டார்கள் ? - பழங் தமிழ் மன்னர்கள் கலைஞர்களேக் கெளர வித்தார்கள். ஆளுல் கலேயை சமாதிகட்டி வைத்து விட்டனர்கள்! அவர்கள் வினேவு கல்லெண்ணமே. ஆளுல் விளைவுதான் விபரீதமாயிற்று. - திறமை பெற்றும் உழைப்புக்குத் தக்க கூலியும், மதிப்பும் பெருத கலேஞர்களின் திறமையை இனக்கு விக்க உன்னர்கள் கோபுரங்களே யும், கல் துரண் கண்டபங்களேயும் கட்டப் பணித்தர்ர்கள். கலா சிருஷ்டிகளைப் படைக்கத் துரண்டினர்கள். கலைஞர்க ளின் கைத்திறனை சக்தியை எல்லோரும் வந்து பார்க் கட்டும் எனப் பணித்தார்கள், மக்கள் வந்தார்கள். கலேயின் செளங்கர்யத்தைக் கண்டு, மனித சக்தியை வியக்கும் ரசனே அவர்களிடம் இல்லை. அமானுஷிக சக்தி என எண்ணித் கலே வணங்கினர்கள். விழுந்து கும்பிட்டார்கள். பிறகு, தலே குனிந்து கும்பிட்டு வரம் கேட்பதே வேலையாயிற்று. கலை காரிருளில் சிக்கியது. - - சிற்பக் கலைக்கு மட்டுமல்ல இந்தக் கதி. சகல சக எச்சம் சேர்க்ச இது தான். தேவ அடி