பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அடிமைத் தனம் ஒழிக்கப்படவேண்டுமானல், அறிவுணர்ச்சி பெறவேண்டும் மக்கள். அ த ற் கு சேய்யவே முதலில் கோயில்களே மூடுங்கள்!” ம், மனிதரை அடிமையாக்கி, பொருளாதா f தஸ்து முதலிய சகல * ம்பாலோரை 'இல்லா கனாக்கி, தில் கரியூயிர்ச் சிறு 8 ற்றம் கொள்ளும் துரோகச் செயலைக் ப்பதற்காகவே கோயில்களே אי יגי - だ、リー **岛”畿,磁 ே ஆடைய விட்டு, வெள்ளெருக் இடங்களாக்குங்கள் சமுதாய முன்னேற் அ ை.:புக்கும் வழி யே. சனே க் பும் திட்டங்களேயும் செய நூலே வெளியிடுகிருேம். கோயி கனே சர்க்கார் மேற்பார்வையில் பொருள்களே அதிகம் பயிரிடும்

வு அளிக்கிறது. அதே போல,

ருமானங்களும் பெட்டிகளில் அடைபட்டுக் கிடக்கும் கைகளும், கல்வி அபிவிருத்திக்கும், தொ ~. தில் அபிவிருத்திக்கும், மனித கு ல வளர்ச்சிக்கும், o பயன்பட வே ண் டு ம் என்ற ஆசையாலேயே இக் நூலே வெளியிடுகிருேம். இவையெல்லாம் தமிழர் ஆட்சியில்தான் கிறை வே முடியும் என்று காலம் கிரூபிக்குமானல் தமி