பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/533

விக்கிமூலம் இலிருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

தாவரங்கள்

517

மஞ்சரி : ஓர் அங்குல அகலமான நுனி வளராப் பூந்துணர்.
மலர் : மலர் வெண்ணிறமானது.
புல்லி வட்டம் : 5 புறவிதழ்கள்
அல்லி வட்டம் : 5 அகவிதழ்கள் அடியில் இணைந்து, குழல் வடிவாக நீண்டிருக்கும். மேலே சிறிய 5 மடல்கள் விரியும். குழலுக்குள் நுண் மயிர் செறிந்திருக்கும்.
மகரந்த வட்டம் : 5 மகரந்தத் தாள்கள் - குட்டையானவை. அல்லிக் குழலில் ஒட்டியிருக்கும். மகரந்தப் பைகள் நீண்ட முட்டை வடிவானவை.
சூலக வட்டம் : இரு சூலிலைச் சூலகம். பல சூல்கள் உள்ளன. சூல் தண்டு நீளமானது. சூல்முடி குல்லாய் போன்றது.
கனி : உருண்டையான பெர்ரி எனப்படும் சதைக் கனி. 0.5-0.7 அங்குலப் பருமன் உடையது. இரு விதைகள் உள்ளன.

அடிமரம் கருமஞ்சள் நிறமானது. வலிமையான மரம். பட்டை தக்கை போன்றது. பல பிளவுகளை உடையது. இதன் கொட்டையைத் தேய்த்துக் கலங்கிய நீரைத் தெளியச் செய்வர். இதனைக் கிளியரிங் நட் (Clearing nut) என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவர். இம்மரத்தின் குரோமோசோம் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படவில்லை.