பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


31 கங்கள் மட்டுமே சட்டமாகத் தொகுத்து வைக்கப்பட் தாகத் தோன்றியது. இ2இபடி உபிடீம் 2 வியர்வை மி.உ. இல்டவிடிடவிம்டமெயிவம்அக்_கோம்பிய _ * h * # - == - களான முதலாளிமார்கன் அடத்தியா_2உஅந்தத்ஏற்பட்டதாகக்_காண்பின்றது. தற்கஉக் للسكتلتقانققاً க்மக்க நாகரிகம் -- աոււ: # = s. வ்வே, ஆளுல், i கொள்ளையை நிலைநிறுத்துவதாகவே உள்ளது. சட்டம் ஏற்பட்டு வளர்க்க க்கையைச் சரித்திரம் இவ வாறு கூறுகிறது. இம்உஇழிந்து விருக்கமங்கக்இஊஅா நாம் சட்டத்தை-மதிக்டவேண்டும். நிச்சயமாக வேண் ாேம். கொள்ளையடிக்கப்பட்ட முதலே நாம் மதிப்போமா? அதுபோல், சட்டத்தில் வணங்கத்தக்க விஷயம் எதுவும் இல்லை. புட்திடஆம்பி அம்: தனித்-சொத்துரிமைதன் உஇடிய உண்டமுதல்.இ. அக்துடன் கப் போதுள்ள எல்லாவிகச் சட்டங்களையும் ஒன்று சேர்த்துச் சொக்கப்பனையாகக் கொளுக்கிவிடவும் வேண்டும்) அதிகாாம் IV மனித சமூகங்கைக் கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்காக கடத்த வதற்கு எற்படுக்கப்பட்டிருக்கும் லட்சக்கணக்கான சட்டங்களே முக்கியமான மூன்று' பிரிவுகளாகப் பிரிக்க லாம் : சொத்தைப் பாதுகாப்பவை, உயிரைப் பாதுகாப்ப வை, அரசாங்கத்தைப் பாதுகாப்பவை. இம் மூ ன் று. பிரிவுகளையும் தனித்தனிாே ஆாாப்ந்த பார்க்கால், சட் іт பயனற்றது, தீயை விளை ப்பது என்ற ஒரே முடிவுக்குக்கான் வாவேண்டியிருக்கும். சொக்கைப் பாதுகாப்பது என்னவென்ற அபேச வாதிகள் கன் “ዛ፡ ாவா mi •o። கள் = - o - ...” תושי. ל