பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/4

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சட்டமும் அதிகாரமும் மனிதர்களுடைய மனங்களில் அறியாமை ஏற்பட்டு, ஒழுங்கு 効 Αλ. ή த * 1 - 1 - " or , அப்பொழுது பற்பல சட்டங்கள் ஏற்படுத்த படுகின்றன. சட்டமே எப்லாக் காரி பங்க'n பும் செப்துவிடுமென்று அவர்கள் கம்/கிறிர் கள். ஒவ்வொரு 1/ή μι சட்டமும் புத் *а Ры 1.-) 岑 o m - ெ - புதிய தவறுதன் உணடாக தக'றது. 1. a)y'ssrs's

  • # m o 團 ■ f தங்களாலும் * தங்கள் கல்வி பாலும், ор, ролл " தாலும் ஏற்பட வேண்டிய விஷயங்க

ங் * ** - # சட்டம் செ ப்துவிடுமென்ற நம்பி is, I ("I மோசம் போகிறர்கள்." * _

-- - . * = - - o இந்த ኌ) கதை of: ளைச் செ ! ا' دریا , | | | *H |

காரல்லர். அவர் சீர்திருத்தக்காரருமல்லர். அவர் 11 தான்ற பெயர்பெற்ற சட்ட நிபுணர். அவர் . பாஷையில் ஒரு பெரிய சட்டப் புத்தகக்கை :). ', 'யா சட்டத்தைப் போற்றி அதை இயற்.றும் ஒரு வ | " , மேற்கண்ட அபிப்பிராயத்தைச் சொல்வக யின் அ பியா தே மது சமூகத்தின் சிர்கெ, , கிஃபை ை ті No. በሐ W. கொள்ளலாம். | தற்ே . அது ள்ள அ. ச. ங்கங்களில் அவ்வெ யோ யும் போக்குவதற்கு இன்வெ! இடபட்டம்-ய யம் போதுமென்று நம்பப்படுகிறது ங் i | ங் வ இமையைப் போக்குவதை விட்டு, ரு கா அதை நீக்க வேண்டுயெ ன். வ it'ா, і тып , дч" | ா ப. இrா மங்களுக்கு, | iiதியிலன் ו וייווי (ויו .ெ ту і ні "