பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/43

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ծ*արրա 33 அன்பன யாவர்க்கும் அறிவரிய அத்தர் Anbanai yaavarkkum arrivariya aththar பெருமான அதிகைமா நகருள்வாழ் பவனே perumaanai adhikaimaa nagarull vaazhbhavanai என் பொன்னே எறிகெடில வடவீரட்டானத்து Enponnai errikedila vadaveerattaanaththu உறைவான இறைபோதும் இகழ்வான் போல் யானே. urraivaanai irraipo dhum ikazhvanpol yaan5. திருச்சிற்றம்பலம் எலும்பையே அணிகலமாக அணிந்தவன, எருதை ஊர்ந்து வரும் எங்கள் தலைவனே, இசை ஞானியாருடைய மகன்-வலிய பண மரங்களையு.ை யதும், பொழில்கள் சூழ்ந்ததும், வயல்களை உடையதும் ஆன திருநாவலூர் என்ற ஊர்க்குத் தலைவன்-வன் தொண்டன்ஆரூரன் (ஆகிய சுந்தரன்) மதியாது சொல்லப்பட்ட அன்பு உருவினனே யாராலும் அறிய முடியாத மேலான தலைவன, திருவ திகை என்னும் பெரிய நகரத்தில் வாழ்பவனே, என் பொன் போன்றவனே அலேகளே எறியும் கெடில நதியின் வடகரையில் விரட்டானத்தில் உள்ள இறைவனச் சிறிது பொழுது இகழ்ந்ததுபோல் இருந்தேன். (அந்தோ) என்பு-எலும்பு-Bone கலன்-ஆபரணம்-jewels -osofi,h3rsör–adorned 6TGS–bull @zo *-S5 roof -3.5 53rfi är 3 rů –the name of the mother of Sundarar சிறுவன்-மகன்-son L&or–Palmyra பொழில்-தோட்டம்-groves дBragrids(3 sтајr-ai izri-King of Thiru Navalur-Sundarar; Navallir is the place of Sundarar. கோன்-அரசன்-King susörösrgör gör–harsh devotee. The Lord came in the guise of an aged brahmin and asked Sundarar to serve Him according to a document executed by his grand father. Sundarar refused and picked up a quarrel with Him. The case was proved. As Sundarar was rough with the Lord, he was given the name Van Thonndan. –3–