பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/49

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தேவாரம் 3) o He is enshrined at Thirukkūdalaiyatrũr with Uma having creeper like (tender) waist—He performed the sport (for my sake) with great fondness. This is a wonder—so finding Sundarar of Thiru Navalūr sang these ten verses. The deeds of those well versed in these verses will have no effect. திருமுதுகுன்றம் திருச்சிற்றம்பலம் பொன்செய்த மேனியினிர் புலித்தோலே அரைக்கசைத்தீர் Ponseydha mänivineer pulith tholai araikkasaithiheer முன்செய்த மூவெயிலும் எரித்தீர் முதுகுன்று அமர்ந்திச் Munseydha mūveyilum eriththeer mudhukuadru amarntheer மின்செய்த நுண்ணிடையாள் பரவை இவள்தன் முகப்பே Minseydha nınnnnidaiyaalı paravai ivallthan mugappē என் செய்தவாறு அடிகேள் அடியேன் இட்டளம் கெடவே Enseydhavaarru adigsli adiyan ittallam kedive. பொன் நிறம் பொருந்திய திருமேனியை உடையவரே! புலியின் தோலே இடுப்பில் அணிந்து கொண்டவரே! முன்தொல்லை செய்த மூன்று புரங்களையும் எரித்தவரே! திருமுதுகுன்றம் ஆகிய தலத்தில் உள்ளவரே! மின்னல் போன்ற நுட்பமான இடையை உடைய பாவை ஆகிய இவள் முன்னிலையில் அடியேனது துன்பம் கெடுமாறு நீர் என் செய்தீர்? பொன் செய்த-பொன்போன்ற-golden Gunofi-n-Lā-form—body us&#3.5mi-skin of a tiger அரை-இடுப்பு-waist அசைத்தீர்-wore ger–Mrmerly top oružá)—three fortresses எரித் தீர்-burnt gpø©5sē D-soė ššroesoth-Vridhdhachalam-a place so inoff &#—were seated மின்செய்த-மின்னல் போன்ற-like lightning solo sool--tender waist Jyskirstszot-uursr–Uma having tender waist Lissor onl—Paravai—the consort of Sundarar இவள் தன் முகப்பு-இவள் முன்னிலையில்-in her presence st sör 6*uu z suray–what did you do? solq-GeFor—Oh Lord •oto-Guéâr—f your devotee solo L-67th—distress Qest--to go; releive