பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/111

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


86 தமிழ் நூல் தொகுப்புக் கலை நூற்றாண்டில் கூறிய இந்தக் கருத்துக்களை ஒத்துக்கொன்டது Gumra), 'Encyclopaedia Britannica' (Volume 2-Page: 291955) என்னும் ஆங்கிலக் கலைக்களஞ்சியம். “An Anthology may consist of the best or the most representative work of a period or of a literary kind, and occasionally of an author, or it may consist of pieces all related to a given theme or subject.”— story on sou?05Lugo. “Encyclopaedia Americana” (Volume 2. Page 17-1966) என்னும் அமெரிக்கக் கலைக் களஞ்சியம். “Anthology is the name given originally to a collection of short, unconnected Greek poems from many sources or to its various enlargements. In modern times the term has been extended to any collection of pieces of miscellaneous authorship, in prose or verse, chosen to represent a language, a literature, a country, a period or an idea.”— sisärgi gastu?GÜLugih, ‘Larousse Du XXe Siecle' GTsirgjth பிரெஞ்சுக் கலைக் களஞ்சியம் (Volume 6-1928). “...... Elle contient des epigrammes votives, funeraires descriptives erotiques, satiriques morales etc ...... ** எனக் கூறியிருப்பதும் ஈண்டு ஒப்பிட்டு உணர்ந்து மகிழ்தற்கு உரியனவாகும். (6) தண்டியலங்காரம் தொகை நூலுக்குக் கூறியுள்ள இலக் கணத்தை ஊன்றி நோக்குங்கால் ஒர் உண்மை புலப்படுகிறது. "இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பல் என்றபடி இதற்குமுன் தமிழில் உள்ள தொகை நூல்களைத் தண்டியா சிரியர் நினைவில் வைத்துக்கொண்டு இந்த இலக்கணத் தைக் கூறியுள்ளார் என்னும் உண்மைதான் அது. எனவே, பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டிலேயே தொகை நூலுக்கு இலக்கணம் கூறும் அளவிற்கு முன்னமேயே தமிழில் பல்வேறு வகைத் தொகை நூல்கள் பல்கிப்பரவியிருந்தமை புலப்படும். இவ்வாறாக, தண்டியலங்காரத்தாலும் அதன் பழைய உரைப் பகுதியாலும், நூல் தொகுப்புக் கலையைப் பற்றிய பல