பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/787

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


கருத்து வழங்கிய கருவூலங்கள் 765 Larousse Du xxe 86 Si’cle-Larousse தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்-செய்யுளியல்-166 89 நூல் விவர அட்டவணை -ஜான் மர்டாக் 91 தமிழ்ச் சுவடிகள் தொகைப் பட்டியல்-கர்னல் மெக்கன்சி 91. நூற்றொகை விளக்கம்-சுந்தரம் பிள்ள்ை 9 | தமிழ் நூல் விவர அட்டவணை-தமிழக அரசு-91 இறையனார் அகப்பொருள் உரை-நக்கீரர் 96 தொல்காப்பியம்-அகத்திணைஇயல் -56-தொல்காப்பியர் 102 தொல்காப்பியம் செய்யுளியல்-114,116,117,118,119,155-102 தொல்காப்பியம் செய்யுளியல்-1-பேராசிரியர் உரை 103 யாப் பருங்கல விருத்தி உரை-உறுப்பியல்-அமிர்த சாகரனார் - —104 ஐங்குறு நூறு-நெய்தல்-வெள்ளாங் குருகுப் பத்து-அம் மூவனார்-104 ம பாடல்-180-அம் மூவனார் 106 நாரைவிடு தூது-சத்தி முத்தப் புலவர் 108 - தொல்காப்பியம்-செய்யுளியல்-192 -தொல்காப்பியர்-109 '-பொருளியல் -2-ெ தால்காப்பியர்-109 சிலப்பதிகார உரைப் பாயிரம்-அடியார்க்கு நல்லார் 110 தொல்காப்பியம்-உயிர் மயங்கியல்-81-111 அகநானூறு - 301-அதியன் விண்ணத்தனார்-113 கலித் தொகை - 140-நல்லந்துவனார் 113 குணநாற்பது - 173-ஆசிரியர் தெரியவில்லை 113 குறுந்தொகை-173-113 Garland of Meleager - Meleager 114 முல்லைக்காடு - பாரதிதாசன்-115 - செவ்வூர்ச் சிற்றம்பலக் கவிராயர் இல்லத்துப் பழைய ஒலைச் . . . சுவடிப் பாடல் 120 தொல்காப்பியம்-செய்யுளியல்-242-பேராசிரியர் உரை & நச்சினார்க் கினியர் உரை-122 திரு முருகாற்றுப்படை - 192-நக்கீரர் & நச்சினார்க்கினியர் 123 உரை عہ பட்டினப்பாலை-85-கடியலூர் உருத்திரன் கண்ணனார் &நச்சி னார்க் கினியர் உரை 123