பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


| 2

ங் -

| 4.

| ().

| 1 ,

இரட்டைச் செய்யுட்கள் 0 15

மெய்ப் பொருளை ஒருபோதும் அடைவதில்லை; அவர்கள் வெறும் ஆசைகளைத் தொடர்ந்து அலை வார்கள். - -- (11)

மெய்யை மெய்யாகவும், பொய்யைப் பொய்யாகவும் காணும் தெளிவுடையார், மெய்ப்பொருளை அடை வார்கள். அவர்களே மெய்யான வேட்கையுடைய வர்கள். = (12)

கூரை செம்மையாக வேயப்படாத வீட்டினுள் மழை

நீர் பாய்வதுபோல் நன்னெறிப் பயிற்சியில்லாத மனத்தினுள் ஆசைகள் புகுந்துவிடுகின்றன. (18)

கூரை செம்மையாக வேயப்பட்ட வீட்டினுள் மழிை நீர் இறங்காததுபோல், நன்னெறிப் பயிற்சியுள்ள மனத்தினுள் ஆசைகள் நுழைய முடியா (14)

தீய கருமத்தைச் செய்தவன் உலக வாழ்வில் வருந்து

கிறான். மறுமையிலும் வருந்துகிறான்; இரண்டிலும் அவனுக்குத் துயரமே. தானே செய்த தீய கருமத்தின் விளைவைக் கண்டு இவன் வருந்திப் புலம்பு கிறான். (15)

நற்கருமத்தைச் செய்தவன் உலக வாழ்வில் இன்ப மடைகிறான், மறுமையிலும் இன்பமுறுகிறான்; இரண்டிலும் அவனுக்கு இன்பமே. தான் செய்த நற்கருமத்தின் விளைவைக் கண்டு அவன் மகிழ்ந்து இன்பமடைகிறான். (16)

நீய கருமத்தைச் செய்தவன் உலக வாழ்வில் வருந்து கிறான், மறுமையிலும் வருந்துகிறான்; இரண்டிலும் அவனுக்குத் துயரமே. நான் செய்த பாவம்!’ என்று அவன் வருந்துகிறான். நரகத்திலும் அவன் அதிக மாய் வேதனைப்படுகிறான். (17)

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/17&oldid=568630" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது