பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/85

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


9al 5a fᎢ [T] 83

352. சகல தானங்களையும் தரும தான மே' வெல் கிறது; சகல இனிமைகளை யும் தரும இனிமை

வெல்கிறது; ᏧF $ 5ü இன் பங்களையும் தரும அநுபவம் வெல்கிறது; சகல துன் பங்களையும் அவாவின் மை வெல்கிறது. (21)

358. போக வாழ்க்கை மூடனை அழித்துவிடுகின்றது; ஆனால் எதிர்க்கரையை நாடுவோரை அழிப்ப தில்லை. மூடன் போக ஆசையால் பிறரால் அழிக் கப்படுவதுபோல்" தானே தன்னை அழித்துக் கொள்கிறான். ■ (22) 354. வயல்களுக்குத் தீமை களைகள், மனித வர்க்கத் திற்குத் தீமை ஆசை; ஆதலால் ஆசையற்றவர் களுக்குச் செய்த உதவி பெரும்பயனை அளிக்கும்.

(23) 355. வயல்களுக்குத் தீமை களைகள், மனித வர்க்கத் திற்குத் தீமை துவேஷம்; ஆதலால் துவேஷ மற்றவர்களுக்குச் செய்த உதவி பெரும்பயனை அளிக்கும். (24) 356. வயல்களுக்குத் தீமை களை கள், மனித வர்க்கத் திற்குத் தீமை மயக்கம்; ஆதலால் மயக்கம் நீங்கியவர்களுக்குச் செய்த உதவி பெரும் பயனை அளிக்கும். (25) 357. வயல்களுக்குத் தீமை கள்ைகள், மனித வர்க்கத் திற்குத் தீமை இச்சை; ஆதலால் இச்சையற்றவர் களுக்குச் செய்த உதவி பெரும் பயனை அளிக்கும். (26) —ा. தருமதானம்-தரும உபதேசம். * -

2. மூடனைப் பிறர் அழிக்கவேண்டியதில்லை. அந்த வேலையைத் தானே பார்த்துக் கொள்கிறான். *மற்றவர்களை அவன் அழிப்பது போல’ என்றும், மற்றவர்களை அவன் அழிப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு’ என்றும், பிறன் ஒருவனை க் கொல்வது போல்’ என்றும் இந்த இடத்திற்குப் பொருள் கூறுவர்.

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/85&oldid=568699" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது