பக்கம்:திருக்குறள் விளக்கு.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


24 திருக்குறள் விளக்கு குரல் அ. அழுக்காறுடையவன் தன்னிடம் உள்ள பொருளையும் இழந்து வறுமையில் ஆழ்வான் என்ற உண்மையையே இப்படி நாடகக் காட்சிபோல வைத்துச் சொல்கிருர் வள்ளுவர். அவர் பாட்டைக் கேட்கலாம்.

வேறு குரல் : (பாடுகிறது.) T - அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானேச் செய்யவள்

தவ்வையைக் காட்டி-விடும்.

அழுக்காறு உடையானேச் செய்யவள் விடும்-தவ்வையைக்

கர்ட்டி விடும்.

குரல் ஆ : நல்ல கவிச் சித்திரம் நுட்பமான பண் பைத் திட்பமான பாத்திரங்களைக் கொண்டு ஒரு காட்சியைப்போல அமைத்துக் காட்டும் இதன் அருமை போற்றத்தக்கதே.

(மாற்றம்.) × குரல் அ : இன்னும், சொல்லும் பாணியிலே, கேட் பவர்களின் ஆவலைத் தூண்டும் வகையில் ஒன்றைச் சொல்வதும் கவிஞனுடைய உத்திகளில் ஒன்று. குரல் ஆ : அதற்கும் குறளில் உதாரணம் உண்டு

அல்லவா? - - குரல் அ ஆம்; அதைத்தான் சொல்ல வருகிறேன். அழுக்காறு என்னும் பொருமையைத் திருவள்ளுவர் வெறுக்கிறவர். அப்படியே வறுமையையும் வெறுக்

1. குறள், 167.